tiedote: Myytit kannabiksen käytöstä elävät vahvoina

”Pilvestä tulee aina hyvä fiilis.” ”Kannabishan on puhdas luonnontuote.” ”Kannabiksen avulla pääsee mukaan porukaan.” Muun muassa tällaisia ajatuksia ja uskomuksia nuoret aikuiset* mainitsivat, kun heiltä kysyttiin, millaisia olettamuksia heillä on kannabiksen käyttöön liittyen.

Kannabiksen kokeilu ja käyttö on arkipäiväistynyt 2010-luvulla etenkin nuorten aikuisten kohdalla. Yleisintä kannabiksen kokeilu ja käyttö on 25-34 -vuotiailla. Heistä lähes puolet on vähintään kokeillut kannabista.

– Kannabikseen ja sen käyttöön liittyy paljon erilaisia myyttejä, ja järkevää, vuorovaikutteista keskustelua tarvitaan lisää. Pelottelu ei ole hyvä tapa lähestyä aihetta. Sen sijaan on tarvetta myyttien purkamiselle ja pohdinnalle, miten kannabis vaikuttaa ja miksi sitä käytetään, sanoo YAD Youth Against Drugs ry:n toiminnanjohtaja Janne Paananen.

Huomionarvoista on, että nuorempien kohdalla kannabiksen kokeilu ei ole lisääntynyt. Peruskouluikäisten kannabiskokeiluja on harvemmalla kuin joka kymmenennellä, lukiolaisista alle 15 prosentilla ja ammattikouluissa opiskelevista noin joka viidennellä. Useimmilla kannabiskokeilut jäävät muutamaan kertaan. Suurin osa suomalaisista ei ole kokeillut kannabista.

Puhuminen kannabiksesta on usein arvolatautunutta ja vahvoihin mielikuviin nojaavaa. Omat tai lähipiirin kokemukset voivat myös värittää aihetta suuntaan tai toiseen.

– On hyvä muistaa, että kannabiksesta puhuminen ei ole sama asia, kuin sen kokeilu tai käyttö. Kannabiksesta voi puhua ihan yhtä lailla, kuin mistä tahansa muustakin aiheesta. Kysyminen, pohdiskelu, ja erilaiset mielipiteet kuuluvat rakentavaan keskusteluun, sanoo Kannabisinterventio nuorille kannabiksen käyttäjille -hankkeen projektipäällikkö Kim Kannussaari.

Muun muassa Kannabisinterventio nuorille kannabiksen käyttäjille -hanke, YAD ry sekä Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston järjestämä Ehkäisevän päihdetyön viikko -kampanja tarjoavat materiaalia ja faktatietoa keskustelun tueksi.

Kannabiksen vaikutus ajokykyyn mukaan keskusteluun

Kannabiksen käyttö vaikuttaa myös ajokykyyn. Vaikutus kestää joitakin tunteja riippuen muun muassa käyttömäärästä.

– Kannabis hidastaa reaktiokykyä, vääristää käsitystä etäisyyksistä ja nopeudesta sekä heikentää keskittymiskykyä. Kuljettaja ei kuitenkaan välttämättä itse huomaa aineen vaikutusta ajokykyynsä, Liikenneturvan suunnittelija Laura Loikkanen kertoo.

Huumerattijuoppojen osuus poliisin tietoon tulleista rattijuopoista on lisääntynyt 2010-luvulla. Myös kiellettyjen aineiden käytön kirjo on muuttunut moninaisemmaksi.

Suomessa huumausaineilla ei ole alkoholin promillerajojen tapaisia rajoja, vaan huumeisiin on liikenteessä nollatoleranssi.

Ehkäisevän päihdetyön viikolla tänä vuonna teemana on kannabis. Tavoitteena on herättää keskustelua aiheesta, avata kannabiksen käyttöön liittyviä uskomuksia, sekä kannustaa varsinkin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia sekä nuorten ja nuorten aikuisten parissa toimivia kannabiksen käytön puheeksiottoon.

Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietetään 4.-10. marraskuuta. Teemaviikon järjestää Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto. Liikenneturva on yksi kampanjan viestintäyhteistyökumppaneista.

*Kannabikseen liittyviä uskomuksia kerättiin keväällä 2019 Kannabisinterventio nuorille kannabiksen käyttäjille -hankkeen vertaisryhmän nuorilta aikuisilta. Vertaisryhmän koko on noin 20 nuorta aikuista.