Järjestöverkostossa seurataan ympäristön muutoksia

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston toiminta on keskittynyt pitkään alkoholilain kokonaisuudistukseen. Järjestöt ajoivat päivitettyä, mutta tutkittuun tietoon pykälänsä pohjaavaa lakia. Lain lopputulema on osoitus siitä, että poliittisen päätöksenteon kulttuuri on muuttunut. Järjestöjen viestimät faktat kyllä hyväksyttiin, mutta kansanterveys jäi auttamatta yksilön vapautta korostavan tarinan jalkoihin.

Ovatko lähikauppojen lonkerotornit osoitus siitä, että me epäonnistuimme? Vaikka järjestöt eivät ole yksin vastuussa yhteiskunnallisen keskustelun sävyistä tai vallitsevista arvoista, niin tosiasioiden tunnistamisesta ne ovat. Meidän tarinamme kokonaiskulutuksesta ja sääntelystä ei pärjännyt inspiroivalle visiolle yksilöllisyydestä.

Vaikka lakiprosessi on tällä erää taputeltu, työ jatkuu. Emme aio tyytyä keskustelussa kieltäjän tai rajoittajan rooliin, sillä miksi antaa vastapuolelle kotikenttäetu perusteetta? Samalla lienee hyväksyttävä, että osa lempikäsitteistämme on kokenut inflaation, ne kuulostavat aavistuksen pölyisiltä. Jos haluamme samastuttavan viestin, on ratkaistava, miten yksilön vapaus sanoitetaan haittojen ehkäisystä ja vähentämisestä puhuttaessa.

EPT-verkosto on koko olemassa olonsa ajan työskennellyt myös muun kuin alkoholilain parissa. Nyt tälle kehittämistyölle on taas enemmän mahdollisuuksia, mutta samalla uusia tarpeita.

Sote- ja maakuntauudistuksessa eletään niitä hetkiä, jolloin edunvalvojajärjestöjen on syytä olla tarkkana. Uudistuksen keskiössä on esitysten perusteella ihminen, mutta päihdetyötä tekevissä järjestöissä pelätään, että päihteitä käyttävä ihminen on korkeintaan ulkokehällä. Erityisesti huumeita käyttävä voi olla heikoilla. Ideaalissa yhteiskunnassa päihteiden käyttäjällä ei olisi stigmaa, joka vaikeuttaisi palveluiden hakemista tai laadukkaan palvelun saamista.   

Verkoston voima on paitsi synergiaeduissa ja tiedon jakamisessa, niin myös luovan ajattelun ja kokeilujen mahdollistamisessa. Verkosto etsii nyt aktiivisesti keskustelukumppaneita niin kulttuurin kentältä kuin yritysmaailmasta. Hyvinvoinnin edistäminen ja tarina paremmasta elämästä yhdistää useita toimialoja, joten olisiko syytä inspiroitua ja väitellä enemmän yli totuttujen raja-aitojen? Elinvoimaiset verkostot katsovat eteenpäin ja kehittävät toimintaansa ennakkoluulottomasti. Toimintaympäristö muuttuu ja me muutumme sen mukana.

Teija Strand, yksikön päällikkö, EHYT ry / Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto

Julkaistu EHYT Järjestö -lehdessä 6.3.2018