Insändare 3.4. HBL: Barn i utsatta livssituationer måste skyddas även under undantagstillstånd

För vissa barn innebär situationen vi befinner oss i ökad otrygghet, rädsla och våld.

I Finland råder undantagstillstånd. Undantagstillståndet påverkar i högsta grad även barnen. Daghemmen är öppna, men alla föräldrar som kan hålla barnen hemma uppmanas till det. Fastän det är svårt att både sköta sitt jobb och ta hand om barnen har många familjer möjlighet till det.

Det finns ändå hem som under detta undantagstillstånd inte är ett tryggt ställe för barn. Enligt polisen kan våld inom hemmet öka då många människor stannar hemma på grund av coronaviruset. I takt med att permitteringarna och uppsägningarna ökar, och hobbyverksamhet håller paus, finns det även en risk för psykisk ohälsa och för ökad användning av droger.

Barn i familjer med drogmissbruk och psykisk ohälsa är för tillfället i en väldigt utsatt situation. För de här barnen erbjuder daghemmet och skolan en trygghet i vardagen. Här får de dagligen en varm måltid och kan umgås med trygga vuxna och kompisar. Att det finns möjligheter för familjer att ännu använda dessa tjänster, är en bra sak.

För vissa barn innebär situationen vi befinner oss i ökad otrygghet, rädsla och våld. Lärarna och assistenterna bör därför fästa extra mycket uppmärksamhet vid barnens välmående då de på distans är i kontakt med barnen. De måste därtill ha möjlighet att vid behov hänvisa barnet eller familjen till en instans som kan hjälpa. Kommunerna och andra som erbjuder barn och familjer tjänster måste kunna svara på barns och familjers nöd, fastän vi uppmanas undvika närkontakt. Kommunerna måste också fundera på hur skollunchen kan omorganiseras så att alla barn får ens en måltid om dagen. Situationen är inte enkel. Av kommunerna krävs i detta krisläge mod, nytänk och en förmåga att brådskande omorganisera tjänster.

I vissa kommuner har man fattat beslut om att erbjuda skolmaten som matpaket till familjer. I en del kommuner samarbetar skolgångsbiträden med andra yrkesgrupper inom socialvården och ringer dagligen upp barn och familjer som behöver extra stöd. Det finns också kommuner som satsar på digitalt ungdomsarbete. Bra tillvägagångssätt hittas då det finns en vilja. I denna exceptionella situation är det extra viktigt att servicen till barn och familjer fungerar bra. Familjernas behov av stöd och hjälp har inte minskat och därför är det av stor vikt att servicen inte körs ner. Vi måste ta hand om alla barn!

Ulla Siimes, ordförande, Nätverket för förebyggande rusmedelsarbete, verksamhetsledare, Suomen Vanhempainliitto
Pia Sundell, ordförande för barnskyddsgruppen, Nätverket för förebyggande rusmedelsarbete, verksamhetsledare, Barnavårdsföreningen i Finland

https://www.hbl.fi/artikel/barn-i-utsatta-livssituationer-maste-skyddas-aven-under-undantagstillstand/