tiedote: EU:ssa myytävien alkoholijuomien tuotetiedot pitää saada pakkauksiin

EU-lainsäädäntö edellyttää ainesosaluettelon ja ravintoainesisällön ilmoittamista elintarvikepakkauksissa, mutta yli 1,2 tilavuusprosentin alkoholijuomia asetus ei koske. Kansanterveystahot vaativat EU:ta muuttamaan asetusta niin, että se koskee myös kaikkia alkoholijuomia. EPT-verkosto, EHYT ry ja Eurocare järjestävät alkoholijuomien pakkausmerkintöjä koskevan kansainvälisen konferenssin torstaina 10.10. Helsingissä.

”Kun kuluttaja ostaa pullon punaviiniä, hän ei todennäköisesti tiedä mitä se sisältää. Jos hän lisäksi ostaa juustoa ja leipää, niistä vuorostaan löytyy tarkat tuotesisältötiedot. Tämä on ristiriitaista”, sanoo Juha Beurling-Pomoell, Kuluttajaliiton pääsihteeri.

Maailman terveysjärjestö WHO sekä lukuisat terveys- ja kansalaisjärjestöt ovat vedonneet alkoholituotteiden pakkausmerkintöjen muuttamisen puolesta jo vuosia. EU-komissio totesi raportissaan 2017, että alkoholijuomien erityisasemalle ei löydy objektiivisia perusteluita.

Palkittu kirjailija ja toimittaja Mats-Eric Nilsson on tutkinut viiniteollisuutta ja viinien kätkettyjä ainesosia.

”Alkoholittomassa viinipullossa pitää olla tuotetiedot, aivan kuten elintarvikkeissa. Mutta kun saman tuottajan vastaava viini sisältää alkoholia, tietoja lisätyistä lisäaineista ei enää pullosta löydy. Aika ihmeellistä, eikö vain?”

Myös kuluttajat haluavat tietää alkoholijuomien sisällön: 64 prosenttia alkoholia käyttävistä suomalaisista on sitä mieltä, että alkoholijuomien etiketeissä ja pakkauksissa pitäisi olla samanlaiset tuotetiedot kuin elintarvikkeissa [1]. Eurooppalaisen mielipidetutkimuksen[2] vastauksissa korostettiin, että mahdollisista alkoholijuomien lisäaineiden terveysriskeistä tarvitaan nykyistä enemmän tietoa.

Miksi alkoholituotteet ovat poikkeus?

Alkoholiteollisuus on pakkausmerkintöjen osalta ollut EU:ssa etuoikeutetussa asemassa jo 1970-luvulta lähtien. Kun asetus elintarviketietojen antamisesta kuluttajille laadittiin, se ei koskenut alkoholijuomia. Alkoholiteollisuus on perustellut etulyöntiasemaansa muun muassa sillä, että suuri osa eurooppalaisista viinintuottajista on pienyrittäjiä, joten alkoholijuomien tuotetietojen merkitseminen etiketteihin olisi niille liian suuri taloudellinen taakka.

Muut ruokateollisuuden haarat, joissa pientuottajat ovat keskeisessä asemassa, ovat asetusten mukaan velvoitettuja merkitsemään ainesosa- ja energiatiedot tuotteiden etiketteihin.

Alkoholin tuottajien mukaan tarkkojen tuotetietojen antaminen on hankalaa myös siksi, että alkoholi on maataloustuote, jonka koostumus vaihtelee vuosittain sadon mukaan ja käymisen tuloksena. Samalla valmistajat ovat kuitenkin perustelleet erityisasemaansa sillä, että alkoholin valmistaminen on niin säädelty ja valvottu prosessi, jossa lisäaineet ovat tarkkaan määritelty, joten tuotetiedoille ei ole tarvetta.

”Kaikki teollisuuden käyttämät argumentit vanhentuneen asemansa puolustamiseksi ovat itse asiassa samoja, joita ruokateollisuus käytti, kun he ­­– 40 vuotta sitten – taistelivat tuotesisältötietojen julkaisemista vastaan. He menettivät taistelun, ja niin tulee aikanaan käymään myös viiniteollisuudelle. Se on vain ajan kysymys”, toteaa Mats-Eric Nilsson.

EU-komissio myönsi vuonna 2018 alkoholiteollisuudelle mahdollisuuden kehittää itsesäätelymekanismeja tuotetietojen antamiselle. Alkoholiteollisuuden edustajat ehdottivat, että alkoholijuomien ainesosa- ja energiatiedot annetaan etiketin sijaan tuotteiden omilla verkkosivuilla, johon kuluttaja pääsee pullossa olevan QR-koodin avulla.

”Miksi teollisuus haluaa tehdä alkoholijuomien tuotetietojen vertailemisesta kuluttajalle hankalaa?”, ihmettelee Beurling-Pomoell. ”Miksi tuotetietoja ei voisi antaa samalla tavalla kuin muissa tuotteissa?”

”Kun alkoholijuomien tuotesisältötiedot tulevat pakollisiksi, vaikutus tulee olemaan suuri. Kuluttajilla tulee totta kai olemaan paremmat mahdollisuudet tehdä harkittuja valintoja. Mutta tuotetiedot vaikuttavat myös itse tuotteisiin, sillä pitkä lisäainelista viinipullon kyljessä ei ole houkutteleva vaihtoehto myynnin näkökulmasta”, päättelee Nilsson.

EPT-verkosto, EHYT ry ja Eurocare järjestävät alkoholijuomien pakkausmerkintöjä koskevan kansainvälisen konferenssin 10.10 klo 12.30-17 Helsingissä. Konferenssi on EU-puheenjohtajuuden oheistapahtuma, jossa on puhujia EU-komissiosta, alkoholiteollisuudesta ja eurooppalaisista kansalaisjärjestöistä.

[1] Kyselytutkimus: Suomalaiset haluavat tietää, mitä alkoholijuomat sisältävät 2018EHYT ry

[2] RARHA Consumer survey on communication of alcohol associated risks, 2015 

Lue juttu englanniksi: Press release