Blogi: Riippuvuus on koko lähipiirin sairaus

Läheisten päivä 5. toukokuuta muistuttaa, että tarvitsemme toimivia palveluita myös läheisille.

Päihderiippuvuus, muut riippuvuudet sekä niiden aiheuttamat ongelmat koskettavat myös riippuvuuteen sairastuneen läheisiä. Vaikutukset läheisiin saattavat olla kuormittavia, ja vaihdella stressioireista ahdistukseen tai arvottomuuden kokemukseen.

Tilanteeseen liittyy usein ristiriitaisia tunteita. Läheiset saattavat pelätä tai hävetä sairastunutta, mutta samanaikaisesti olla hyvin huolissaan hänen tilanteestaan. Lapset saattavat kantaa perheessä liikaa henkistä ja fyysistä vastuuta. Läheisenä eläminen kasvattaa myös läheisen sairastumisriskiä.

Riippuvuudet tuleekin nähdä koko perheen tai lähipiirin sairautena. Myös läheiset tarvitsevat apua ja oman toipumisprosessin, johon kuuluvat hyvät vuorovaikutussuhteet, omien rajojen tunnistaminen sekä toisten huomioonottaminen itseään uhraamatta. On tärkeää, että sairastunut ja läheinen ottavat vastuun omasta toipumisesta tahoillaan.

Läheiset eivät ole tilanteessaan yksin. Suomessa arvioidaan olevan noin pari miljoonaa päihteitä käyttävän läheistä. Tämän hetkinen koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne ja elinpiirin kaventuminen saattavat hankaloittaa tilannetta entisestään sekä lisätä päihteiden käytön aiheuttamaa kuormitusta lähipiirille.

A-klinikkasäätiön selvityksen (Jurvansuu & Ringbom 2020) mukaan riippuvuuteen sairastuneiden läheiset eivät saa tarpeeksi tukea sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilta tai lähipiiriltään. Tähän pitää tulla muutos. Tarvitsemme lisää toimivia palveluita riippuvuuteen sairastuneiden läheisille, jotta hekin voisivat aloittaa toipumisen.

Muistetaan kysyä läheisten vointia, ja ohjata heidät tarpeen vaatiessa avun piiriin. Ja kysytään vointia kahdesti, sillä läheinen saattaa sairastuneen tapaan salailla ongelmaa.

Myllyhoitoyhdistys, Irti Huumeista ry sekä Tukikohta ry julistavat toukokuun 5. päivän vuosittaiseksi Läheisten päiväksi. Päivän tarkoituksena on tuoda näkyville läheisten kokemuksia ja asemaa sekä muistuttaa, että myös riippuvaisten läheiset tarvitsevat apua ja tukea. Päivä muistuttaa, että läheisten asema ja tuen tarpeet tulisi huomioida palvelujärjestelmässä nykyistä paremmin. Kaikilla on oikeus nähdyksi, kohdatuksi ja kuulluksi tulemiseen, eikä yksin tarvitse jäädä. Muistetaan #myösläheiset.

Lisätietoja Läheisten päivästä: https://myllyhoitoyhdistys.fi/2020/02/14/laheisten-paiva-5-5/

Minna Ekholm, toiminnanjohtaja, Myllyhoitoyhdistys ry