Blogi: Pilvikeskustelua somessa ja tomessa

Kannabis herättää monenlaisia ajatuksia. Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto toteutti kannabiksesta käytävästä mediakeskustelusta analyysin 21.10.-20.11.2019. Analyysillä selvitettiin, mitä kannabiksesta ja dekriminalisoinnista kirjoitettiin sekä mitkä tahot saivat näkökulmia esille. Aineistona oli toimituksellinen media avoimista verkkolähteistä (tome) sekä sosiaalisen median blogit ja Twitter. Pilvi keskustelutti kovasti molemmissa medioissa. Ajanjaksolla some-osumia oli 5 138 ja tome-osumia 347. YLE, Iltasanomat, Helsingin Sanomat, Iltalehti ja MTV uutiset saivat eniten osumia suhteessa levikkiin.

Kannabiksen käytön laillistaminen sai eniten huomiota. Pöhinä oli kuumimmillaan, kun kannabiksen laillistamista kannattava kansalaisaloite sai 50 000 ääntä kasaan. Toinen virstanpylväs oli somessa 1. marraskuuta, kun kansalaisaloitteen nimien keräys päättyi. Somessa kansalaisten, käyttäjien sekä erilaisten yhteisöjen äänet näkyivät vahvemmin verrattuna toimitukselliseen mediaan. Toimituksellisessa mediassa keskusteltiin asiantuntija-, poliisi- ja poliitikkovetoisesti, ja suosittuja aiheita olivat laillistamisen lisäksi kouluterveyskysely ja EU:n lääkekannabislinjaukset (ei vielä linjattu). Lääkekäytön hyväksyy 72 prosenttia, todellisuudessa valtaosa kannabiksen käytöstä on viihdekäyttöä.

Mediaseurannasta nousee esiin erilaisia äänenpainoja. Aino-Kaisa Pekonen puolsi 9. marraskuuta kannabiksen dekriminalisoinnin kansalaisaloitetta haittojen vähentämisen näkökulmasta. Kansasta 42 prosenttia puoltaa käytön rangaistavuudesta luopumista. Keskustelutahoista poliisi vastusti kannabiksen käytön laillistamista vedoten esimerkiksi rikollisuuden lisääntymiseen. Asiantuntijat, tutkijat ja poliitikot nostivat esiin asiantuntijoiden, eri maiden sekä WHO:n kantoja kannabislainsäädännön uudistamiseksi. Kannabiskeskustelussa näyttää usein siltä, että puhutaan samasta asiasta, vaikkei näin välttämättä ole. Osa puhuu haittojen vähentämisestä, toiset rikollisuudesta, kolmannet päihdekulttuurista ja neljännet päihteiden talousvaikutuksista. Jos tulokulma on yksiulotteinen, yhteinen keskustelu voi olla vaikeaa.

Toimituksellisessa mediassa kielteinen kanta oli korostuneempi. Somessa myönteinen kanta pääsi voimakkaammin esille. Myönteisen kannan ottivat Helsingin Sanomat, Iltalehti ja Karjalainen. Kantoja perusteltiin muiden maiden kokemuksilla, tutkimustiedolla ja asiantuntijoiden mielipiteillä.

Kannabikseen, kuten päihteisiin yleensä, liittyy monenlaisia näkökulmia. Media-analyysin mukaan keskustelu oli pääosin neutraalia ja liittyi muun muassa lainsäädännön osalta haittoihin ja hyötyihin.

Kaikista päihteistä voi aiheutua kärsimystä yksilölle, perheille, yhteisölle ja yhteiskunnalle. Haittoja ei pidä sivuuttaa. Keskustelu kannabiksesta on tärkeää, ja kannabiskysymystä voi laajentaa vielä nykyisestä: kuinka eri päihteiden ongelmakäytön sosiaalisia, yhteiskunnallisia ja terveydellisiä haittoja minimoidaan?

Tuija Tuormaa, asiantuntija, Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto