Blogi: Päihteetön pelikenttä kutsuu Sinua

John Lennon maalasi ikonisessa Image-kappaleessaan eteemme kauniin maailman ilman sotia ja vastakkainasetteluja. Myös me terveyden edistäjät olemme maailmanparantajia. Visiomme ytimessä on usein lasten ja nuorten hyvinvointi. Meidän aikuisten tehtävänä on taata heidän hyvinvointinsa sekä suojella heitä monilta vaaroilta, kuten alkoholihaitoilta.

Harrastukset ovat iso osa lasten ja nuorten elämää. Lähes 90 prosenttia lapsista ja nuorista ilmoittaa, että heillä on jokin harrastus. Harrastuksilla on iso merkitys nuorten hyvinvoinnin edistäjänä ja syrjäytymisen ehkäisijänä sekä elämän mittaisten hyötyjen tuojana. Tutkimusten mukaan 5–10 prosenttia nuorten syrjäytymisestä olisi ehkäistävissä liikuntaharrastusta lisäämällä.

Lasten ja nuorten vapaa-ajan tutkimuksen (2019) mukaan liikunta on harrastuksista yleisin ja suosituin. Päihteettömyys kuuluu keskeisesti urheilun eetokseen. Paikalliset urheilu- ja liikuntaseurat ovatkin keskeisiä kasvatusyhteisöjä myös päihdekysymysten suhteen. Ehkäisevän päihdetyön ja urheilusektorin yhteistoiminta on synergiaa parhaimmillaan.

Paljon on yhdessä tehty, ja vielä enemmän voidaan tehdä! Kuvitellaanpa maailma, jossa:

  • nuuskattomuus on liikuntaseurojen vahva brändi
  • yhteiskunta tukee Islannin tapaan lasten harrastamista ja harrastuspassi on kaikkien lasten käytössä
  • kuntien liikuntatilojen vuokraamisen ja valtionavustusten saamisen tärkeänä kriteerinä on päihteettömyyden edistäminen
  • kuntien ehkäisevän päihdetyön ja urheilusektorin toimijat tekevät aktiivisesti arjessa yhteistyötä
  • liikuntaseuroissa on osaamista ja resursseja myös päihdekasvatukseen
  • lapsia ja nuoria kuullaan ja kuunnellaan

Tämä kaikki on mahdollista, jos vain haluamme. Paremman huomisen suunnittelu käynnistyy Päihdepäivillä 27.5.2020 seminaarissa nro. 10 (Päihteetön pelikenttä). Keskustelua johdattelevat muun muassa professori Vasankara (UKK Instituutti), kansanedustaja ja ex-koripalloilija Ville Kaunisto, vastuullisuuspäällikkö Elina Laine (Suomen Olympiakomitea), kulttuuriasiainneuvos Päivi Aalto-Nevalainen (OKM), erityisasiantuntija Mari Ahonen-Walker (Kuntaliitto), ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyönkoordinaattori Laura Sillanpää (Kouvolan kaupunki), päävalmentaja Petteri Bergman (FC Hawks) sekä järjestöjen edustajat. Tule Sinäkin huippuseuraan keskustelemaan sekä hakemaan uusia ideoita ja toimintamalleja omaan toimintaympäristöösi vietäväksi.

…. You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope some day you’ll join us…
Ja päivähän onkin jo tiedossa eli 27.5.2020 ja paikkana Helsingin Kulttuuritalo. Tervetuloa!

Leena Sipinen, projektipäällikkö, EHYT ry

Lisätietoa seminaarista: www.päihdepäivät.fi