Blogi: Päihdehaasteet eivät katso taustaa

Kirjoittaja on sosiaalialan ammattilainen, kouluttaja, asiantuntija sekä Qj:Diasporassa perustaja, jossa maahanmuuttajataustaisten naisten ja lasten hyvinvointia sekä moninaisuuden edistämistä tehdään normaalista poiketen.

Erilaiset päihteet alkavat olla kasvavissa määrin myös haaste eritaustaisten yhteisöjen, erityisesti nuorten keskuudessa. Tämän vuoksi ennaltaehkäisevään päihdetyöhön tarvitaan mukaan myös eritaustaisia ammattilaisia ja toimijoita. Aiheen esille nostaminen itsessään vaatii herkkyyttä ymmärtää ympäristöä, jossa toimitaan. Teemaan saattaa hyvin monesti liittyä häpeää ja tabuja, johon on päästävä kiinni, jotta ilmiöstä voidaan puhua ilman, että se leimaa. Tarkoittaen sitä, että keskustelukulttuuria tulisi muokata siten, että nuoret tulisivat paremmin kuulluksi, sekä samanaikaisesti lisäten vanhempien tietoutta asiasta. Tämän dialogin myötä olisi mahdollisuus ymmärtää niitä juurisyitä, jotka vaikuttavat päihteiden käyttöön, sekä löytää tätä kautta mahdollisia ratkaisuja.

Työskentely eritaustaisten yhteisöjen parissa on osoittanut, että monesti päihde-teeman esille nostamista vaikeuttaa jo se, että päihteiden käyttö ei ole sallittua monessa kulttuurissa tai uskonnossa. Sen vuoksi onkin tärkeää ymmärtää, missä ja millä tavoin asiaa lähestytään. Päihteet eivät katso taustaa ja näin ollen ongelma ei katoa vaan enemmänkin ongelmista tulee usein käsittelemättömyyden myötä vaikeampia. 

Tässä asian esille nostamisessa hyvänä työvälineenä voi hyödyntää kulttuurisensitiivistä työotetta, jossa luottamuksen kautta päästään rakentamaan yhteistyötä sekä työstämään tätä vaikeata teemaa. Päihteisiin liittyy hyvinkin usein muutkin moniulotteiset ongelmat, jotka usein kasautuvat vuosien varrella. Maahanmuuttajataustaisilla nuorilla näitä ovat mm. koulupudokkuus, syrjäytymisvaara, pienituloisuus, syrjintä ja rasismi, harrastusten puute ym. Näin ollen esimerkiksi jo varhaisessa vaiheessa aloitettu mielekäs ja turvallinen tekeminen tai harrastus voivat monesti toimia ennaltaehkäisevästi.

Ennaltaehkäisevä päihdetyö on ennen kaikkea onnistuneen yhteistyön tulos, jossa erilaiset toimijat ja kohderyhmä edistävät yhdessä ennaltaehkäisevää päihdetyötä huomioiden myös vähemmistöryhmien tarpeita.  Sen vuoksi tämä ei ole ainoastaan meidän ammattilaisten tehtävä vaan tämä on yhteiskunnallinen asia, jossa työn lähtökohtana on hyvinvoivan yksilön tukeminen, jossa nähdään ihminen ja hänen tarinansa sekä ihmisyys sieltä päihteiden takaa.

Kirjoittaja: Amina Mohamed, sosiaalialan ammattilainen, kouluttaja, asiantuntija sekä perustaja Qj:Diasporassa

Ehkäisevän päihdetyön viikolla on julkaistu materiaalia myös arabian ja somalin kielellä. Julisteiden kieliversiot löytyvät täältä: https://www.ept-verkosto.fi/osallistu-ept-viikkoon/