Blogi: Nuoren kasvattamiseen tarvitaan koko kylä

Päihteet kiinnostavat nuoria, sillä päihteet ovat osa sitä yhteiskuntaa ja todellisuutta, jossa nuoret elävät, ja on luonnollista haluta tietää niistä enemmän. Tämä ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita, että nuoret aloittaisivat minkään päihteiden käytön.  

Tarjolla on tutkitun tiedon lisäksi mis- ja disinformaatiota, joiden erottamiseen nuorten taidot eivät välttämättä aina riitä; siihen eivät pysty kaikki aikuisetkaan. On myös paljon mukavampaa saada tukea omille uskomuksille kuin joutua myöntämään olleensa ehkä väärässä, mikä ruokkii urbaanilegendoja ja virheellisiä käsityksiä päihteiden vaarattomuudesta. Tärkeä osa ehkäisevää päihdetyötä on tarjota puolueetonta, tutkittua tietoa päihteiden käytöstä ja käytön seurauksista ja tukea nuorten päihteettömyyttä.

Koronapandemian myötä kouluja ja oppilaitoksia on siirretty etäopetukseen ja nuorten harrastustoimintaa ajettu alas. Oman onnensa nojaan on jäänyt syrjäytymisvaarassa olevia nuoria, joita opettajat eivät yrityksistä huolimatta enää tavoita. Kun ongelmanratkaisutaidot ja tunteiden käsittelytaidot ovat vielä kehitysasteella, kiusaus helpottaa pahaa oloa päihteillä voi kasvaa turhan suureksi. Ihminen on mielihyvähakuinen olento ja päihteiden tarjoama välitön palkkio houkuttaa, vaikka pahan olon aiheuttajat eivät päihtymystilan hälvennyttyä ole hävinneet mihinkään. Enemmänkin päinvastoin.

Nuorten pahoinvointi ja päihteiden käyttö eivät tapahdu omassa kaikesta erillisessä kuplassaan, vaan ne vaikuttavat kokonaisvaltaisesti nuorten elämään. Mitä varhaisemmassa vaiheessa nuorille saadaan mielekästä tekemistä, onnistumisen kokemuksia ja tukiverkkoja, sitä paremmat mahdollisuudet heillä on selviytyä mahdollisista vastoinkäymisistä. Kodin, koulujen ja oppilaitosten lisäksi merkittävässä roolissa ovat harrastusyhteisöt, järjestöt ja erilaiset vapaaehtoistoimijat, jotka tekevät ehkäisevää päihdetyötä kuuntelemalla nuoria, tukemalla nuorten elämänhallintaa, tarjoamalla sisältöä nuorten elämään ja jakamalla tutkittua, puolueetonta tietoa nuoria mietityttävistä asioista sekä keskustelemalla niistä heidän kanssaan.

Kirjoittaja: Laura Loikkanen, suunnittelija, Liikenneturva