Blogi: Miksi pienpanimoiden myyntiä ei tule laajentaa?

Viime kuukauden aikana julkisessa keskustelussa ja poliittisessa päätöksenteossa on ehdotettu alkoholin myynnin laajentamista erilaisin keinoin. Aluksi esitettiin, että ravintolat ja kaikki muut anniskeluoikeuden omaavat yritykset voisivat myydä kotitalouksille jopa 16 prosenttisia alkoholituotteita. Nyt hallituksen käsiteltävänä on lakiesitys, joka mahdollistaisi alkoholin tilaamisen kotiin suoraan kotimaisilta pienpanimoilta.

Alkoholin myynnin laajentamista on perusteltu koronaviruksen aiheuttamilla rajoitustoimenpiteillä, jotka ovat sulkeneet ravintoloita väliaikaisesti ja haitanneet myös pienpanimoiden toimintaa. Alkoholin myyntikanavien hetkellinen kaventuminen on herättänyt sekä yrittäjät että poliitikot miettimään uusia keinoja myynnin edistämiseen. Ajatellaan, että antamalla pienpanimoille vuoden loppuun saakka oikeus myydä alkoholituotteita verkkokaupassa ja lähettää ne suoraan kuluttajille, voidaan tukea talousahdingossa olevia pienpanimoita.

YLE:n Radio Suomi Kokkolan tekemässä radiohaastattelussa 4.5.2020 pienpanimoyrittäjä sanoo etämyynnin sallimisen olevan valtiolle täysin ilmainen keino tukea elinkeinoa hetkellisesti. Tältä asia saattaa vaikuttaa ensisilmäyksellä. On kuitenkin varsin todennäköistä, ettei etämyynnin salliminen puoleksi vuodeksi riittäisi yrittäjille, vaan laista voisi tulla jopa pysyvä. Harva haluaa investoida verkkokaupan ja kuljetusketjujen rakentamiseen sekä markkinointiin, mikäli lupa etämyyntiin on vain määräaikainen. Jos etämyyntioikeus jatkuu, on mahdollista, että myös muut alkoholia myyvät yritykset, kuten suuret ruokakauppaketjut, haluavat laajentaa alkoholinmyyntiä verkkoon.

Mitä alkoholin myynnin laajentaminen voisi tarkoittaa suuressa mittakaavassa? Ainakin se tarkoittaisi monikymmenkertaista myyntipisteiden määrää verrattuna nykyiseen tilanteeseen. Yli 5,5 prosenttisten alkoholijuomien vapauttaminen alkoholin vähittäismyyntimonopolin piiristä saattaisi ennen pitkää johtaa siihen, että yhä useampi yritys saisi oikeuden myydä verkossa myös vahvempia alkoholijuomia. EU:n sisämarkkinoilla myyntioikeuksien laajentaminen ulottuu lähes aina sekä kotimaisille että ulkomaisille toimijoille.

Alkoholin etämyynnistä ja kotiinkuljetuksesta käyty keskustelu kertoo siitä, miten alkoholiin suomalaisessa yhteiskunnassa usein suhtaudutaan. Jopa kriisiaikana käytetään merkittäviä voimavaroja alkoholin myynnin lisäämiseen sen sijaan, että keskitytään kriisin aiheuttamien suuren mittakaavan inhimillisten ja taloudellisten haittojen torjuntaan. Keskustelusta unohtuvat myös nopeasti esimerkiksi ne perheet, joissa alkoholin käyttö on pandemian aikana kasvanut, ja joissa kesän tullen tilanne vielä pahenee. Koronapandemian aikana tulisi kohdistaa voimavaroja pandemian aiheuttamiin sosiaalisiin ja hyvinvointia uhkaaviin haasteisiin. Vahvistamalla väestön terveyttä, edistämällä hyvinvointia tukevia toimia ja pitämällä huolta siitä, että myös heikossa asemassa olevista huolehditaan, voidaan myös tukea elinkeinoelämää. Mainitut toimenpiteet eivät tuo nopeita tuloksia, mutta pitkällä aikavälillä niistä on yhteiskunnalle ja yksilöille eniten hyötyä.

Annika Eloranta, koordinaatioyksikön päällikkö, EHYT ry