Blogi: Koti on tärkein

Koti on tärkein ehkäisevän päihdetyön yksikkö. Tätä sanomaa Elämäni Sankari ry on tuonut esille jo pidemmän aikaa. Viime vuoden korona-aika nosti esille kodin merkitystä entisestään. Tämä innoitti järjestöämme suunnittelemaan tämän vuoden aikana toteutettavan ”Koti on tärkein” -kampanjan.

Lapsiin ja nuoriin kohdistuvassa työssämme koti ehkäisevänä päihdeyksikkönä sisältää niin nuoren fyysiset, psyykkiset kuin sosiaaliset tarpeet täyttävän kasvuympäristön. Kokonaisvaltainen hyvä olo auttaa jaksamaan koulussa ja vapaa-ajalla sekä palautumaan elämän mukanaan tuovista haastavista tilanteista. Nuoruuteen kuuluu vahvat ja vaihtelevat tunteet, joiden myllerryksessä rakastava, tarpeeksi rajoja asettava koti on tärkeä. On myös oleellista tuntea olevansa rakastettu juuri sellaisena kuin on. Iän myötä opimme pitämään itse huolta rajoistamme, mutta muuten sama fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten tarpeiden täyttämisen tärkeys seuraa mukana. Nämä suojaavat tekijät ovat oleellisia puhuttaessa ehkäisevästä päihdetyöstä.  

Hektisessä maailmassa eläessämme kodin turva ja sen rauhoittava vaikutus on tärkeää. Elämme kiireen keskellä ja pysähdymme ehkä liian harvoin miettimään kodin merkitystä ja sen vaikutuksia sekä omaan että läheistemme hyvinvointiin. Erityisen suureen merkitykseen koti ja läheiset ovat nousseet viime aikoina, kun maailma on myllerryksessä ja entinen normaali on kertaheitolla muuttunut toisenlaiseksi. Moni perhe on kokenut tilanteen haastavaksi ja jaksaminen on voinut olla koetuksella. Toisaalta tilanne on saattanut vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta, kun harrastusten ollessa tauolla yhteisen tekemisen määrä on lisääntynyt. Tärkeää onkin, että jokainen perhe löytää oman juttunsa, oli se sitten yhteinen pulkkamäkireissu, makkarat nuotiolla, lautapeli-ilta tai vaikka hiihtoretki.

Älylaitteet ovat nykyaikana vahvasti mukana ihmisten elämässä. Työssämme puhumme paljon lasten ja nuorten kanssa sosiaalisesta mediasta ja ruudun äärellä käytetystä ajasta. Muistutamme heitä myös siitä, että haaste on yhteinen: myös me aikuiset vietämme välillä liikaa aikaa ruudun äärellä. Toisaalta nykyajan puitteet ovat mahdollistaneet yhteydenpidon kaukanakin oleviin läheisiin, mikä on tänä poikkeavana aikana ollut kullanarvoista. Aitoa kohtaamista ja läsnäolon merkitystä ei voi kuitenkaan korostaa liikaa, minkä vuoksi tässäkin asiassa on tärkeää löytää se kuuluisa kultainen keskitie.

Toivomme, että ”Koti on tärkein” -kampanjamme saa ihmiset pysähtymään tämän tärkeän aiheen äärelle. Voisinko hetkeksi unohtaa kiireen ja pysähtyä kysymään itseltäni ja läheisiltäni, kuinka voimme ja mitä tarvitsemme? Voisiko ruutuaikaa vähentää ja lisätä läsnäoloa läheisten kanssa? Jo pienellä muutoksella voi olla valtava merkitys.

Olemme luoneet kampanjalle omat nettisivut www.kotiontarkein.fi josta löytyy monipuolisesti sisältöä. Kampanja kestää koko vuoden ja uutta materiaalia tulee sivuille lisää tasaiseen tahtiin. Kampanja on vahvasti näkyvillä myös Elämäni Sankari ry:n sosiaalisessa mediassa.

Veera von Hertzen, tapahtumakoordinaattori, Elämäni Sankari ry
Suvi Lehtinen, kohtaamistyön kehittäjä, Elämäni Sankari ry

Julkaistu 12.2.2021