Artikkeli: Tutustu EPT-verkoston vuoteen 2019

EPT-verkoston uusi strategia otettiin käyttöön vuoden 2019 alusta. Strategia on voimassa vuoteen 2022 ja siinä on neljä toimintakokonaisuutta; kansalaisvaikuttaminen, edunvalvonta, koulutus sekä yhteiskehittäminen. Verkoston missiona on tehdä tuloksekasta ja puhuttelevaa ehkäisevää päihdetyötä ja visiona on yhteiskunta, jossa jokaisella on mahdollisuus elää omaa parasta mahdollista arkeaan.

EPT-verkoston vuosikertomus on nyt julkaistu. Lyhyessä vuosikertomuksessa voit lukea verkoston toiminnasta, tutustua kampanjoihin ja koulutuksiin sekä vaikuttamistyöhön. Vuosikertomuksen lopussa on kohtaamislukuja vuodelta 2019.

Vuonna 2019 verkoston järjestöt kokoustivat 50 kertaa ja kokouksiin osallistui yli 330 henkilöä.

Verkoston toiminnoista annettiin 18 tiedotetta, ja mediaosumia oli 216. Mielipidekirjoituksia julkaistiin eri lehdissä kuusi kappaletta. Mielipidekirjoituksia kirjoitettiin yhdessä verkoston asiantuntijoiden kanssa.

Lausuntoja kirjoitettiin kuusi, ja päättäjille tuotettiin erilaista materiaalia päätöksenteon tueksi. Lista eettisistä huumeiden käyttöön liittyvistä termeistä on ollut erittäin suosittu.