Artikkeli: Rahapelaamisen puheeksiottaminen auttaa asiakasta ja luo pohjaa tutkimukselle

Suomessa lähes 400 000 ihmisellä on riski rahapeliongelman kehittymiseen. Noin 112 000 suomalaisella on jo rahapeliongelma. Rahapelaaminen koskettaa myös pelaajan lähipiiriä. Suomessa on lähes 800 000 henkilöä, jonka lähipiirissä on ongelmallisesti rahapelejä pelaava henkilö. Riski- ja ongelmallisesta pelaamisesta aiheutuu eriasteisia sosiaalisia, taloudellisia ja terveydellisiä haittoja ja niiden ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi varhainen tunnistaminen on tärkeää niin pelaajalle kuin hänen läheisilleen.  

”Pelaatko rahapelejä?” 

Riskialttiin tai ongelmallisen rahapelaamisen puheeksiottaminen on pelaajalle usein vaikeaa, sillä pelaamiseen liittyy syyllisyyttä, häpeää ja leimautumisen pelkoa. Palveluja saatetaan hakea kuitenkin pelaamisen aiheuttamiin seurauksiin tai muihin asioihin terveydenhoitajilta, sosiaalityöntekijöiltä, lääkäreiltä, päihdetyöntekijöiltä, terapeuteilta ja monilta muilta sosiaali- ja terveysalan työntekijöiltä. Jokaisella ammattilaisella on mahdollisuus kysyä rahapelaamisesta. Rahapelaamisen puheeksi ottamiseen, rahapeliongelman tunnistamiseen ja riskialttiin pelaamiskäyttäytymisen muutoksen tukemiseen on olemassa oppaita ja koulutusta ammattilaisille. Rahapelaamisen voi ottaa puheeksi vaikkapa päihteidenkäytön kartoituksen yhteydessä.  

Kirjaaminen kannattaa – Tutkimuksesta tietoa palvelujen kehittämiseen 

Rahapeliongelmaan liittyvien palveluiden rekisteritutkimus tuottaa parhaimmillaan tietoa, joka auttaa vastaamaan palveluissa entistä paremmin rahapeliongelmien vuoksi apua tarvitsevien ihmisten tarpeisiin. Tutkimuksen hyödyntäminen palvelujen parantamisessa edellyttää kuitenkin tehdyn työn näkyväksi tekemistä kirjaamalla sitä tietojärjestelmiin. Tällä hetkellä rahapeliongelmaan liittyvää palvelujen käyttöä ei kuitenkaan kirjata systemaattisesti valtakunnallisiin tietojärjestelmiin ja ilmiö jää palveluissa näkymättömäksi. Puutteet on tiedostettu ja kirjaamiseen on alettu panostaa yhä enemmän esimerkiksi Päijät-Hämeessä. Rekisteritiedon rinnalle tarvitaan myös muuta tutkimusta rahapeliongelmasta ja palveluista. Puheeksiotto, tunnistaminen ja lyhytneuvonta sekä työn kirjaaminen on kuitenkin erityisen tärkeää kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa, joissa ihmisiä kohdataan. 

Osallistu Päihdepäivien rahapeliseminaariin 

Toukokuussa järjestettävillä Päihdepäivilläkin puhutaan rahapelaamisesta. Rahapelaamisen monet ulottuvuudet -seminaarissa käsitellään rahapelaamista haittojen, ongelmien ehkäisyn, kansanterveyden sekä yhteiskunnallisen keskustelun näkökulmista. Puhujat luovat katsauksen rahapelaamiseen niin yksilö-, yhteisö- kuin yhteiskuntatasollakin. 

Lue lisää ja ilmoittaudu!  

Tutustu myös Rahapelaaminen puheeksi – Puheeksiotto, tunnistaminen ja lyhytneuvonta  -tukiaineistoon. 

Maria Heiskanen, THL 
Sari Castrén, THL 
Eija Pietilä, EHYT ry