artikkeli: Mirka Vainikka puhujana YK:n huumausainetoimikunnan sivutapahtumassa

Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja, Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston huumetyöryhmän puheenjohtaja Mirka Vainikka edustaa Suomea YK:n huumausainetoimikunnan istunnon sivutapahtumassa Wienissä 13. maaliskuuta.

Järjestöjen työ on vahvasti esillä sivutapahtumassa. Tapahtuman teemana on sosiaalinen markkinointi verkkopohjaisissa interventioissa ja Vainikka lähestyy aihetta case-esimerkkien kautta. Hän käsittelee EPT-verkoston Ei tuomita -kampanjaa, Irti Huumeista ry:n verkossa toimivia vertaistukiryhmiä sekä Helsingin kaupungin KoHo-applikaatiota, joka tukee ihmisiä opioidikorvaushoidon suunnitelmallisessa lopettamisessa.

EPT-verkoston Ei tuomita -kampanjassa toteutettiin järjestöverkoston yhteistyönä sosiaalisen median kampanja, jonka tavoitteena oli vähentää ennakkoluuloja huumeita käyttäviä ihmisiä kohtaan. Kampanja pureutui asenteisiin, jotka vaikuttavat huumeita käyttävien ihmisten kohtaamiseen.

Toisena esimerkkinä ovat Irti Huumeista ry:n Facebook-vertaistukiryhmät ja erityisesti syksyllä 2017 perustettu, internetissä toimiva sururyhmä heille, joiden läheinen on kuollut huumeiden käytön seurauksena. Huumekuolemaan liittyy usein häpeää, surua ja itsesyytöksiä, ja verkossa toimivat anonyymit sururyhmät voivat tarjota vertaistukea matalalla kynnyksellä, ympärivuorokautisesti.

Helsingin kaupungin suunnittelema KoHo-applikaatio puolestaan on kehitetty tukemaan ihmisiä opioidikorvaushoidon suunnitelmallisessa lopettamisessa. Sovelluksesta löytyy tietopankki korvaushoidosta ja lopettamiseen liittyvistä seikoista, ja sovelluksen avulla on mahdollisuus seurata esimerkiksi vieroitusoireita, retkahdusriskiä sekä oman toipumisen etenemistä. Seurantaa tukee muun muassa toipumispäiväkirja sekä asioimiskäynneistä saatavat muistutukset. Applikaatio voi toimia myös ammatillisen työn tukena.

YK:n huumausainetoimikunta on kansainvälistä huumausainepolitiikkaa ohjaava foorumi. Toimikuntaa avustaa Wieniin sijoitettu YK:n huumeiden ja rikollisuuden vastainen toimisto. Huumausainetoimikunta muun muassa seuraa maailman huumausainetilannetta, kehittää huumausaineiden kontrollointimekanismeja sekä esittää suosituksia kansainvälisen huumausaineongelman torjumiseksi.