Artikkeli: mikä on päihteiden rooli mielenterveyspolitiikassa? Vaikuta mielenterveysstrategiaan 2030.

Mielenterveysstrategiaa valmistellaan parhaillaan ja strategia tulee olemaan käytössä vuoteen 2030 asti. Strategia linjaa mielenterveyspolitiikkaa, toimenpiteitä ja vaikuttaa esimerkiksi mielenterveyteen liittyviin hankkeisiin, määrärahoihin, ohjelmiin ja ulostuloihin. Strategialla on siis suuri merkitys.

Strategialuonnoksessa päihteiden käyttöä ei ole nostettu vahvasti näkyviin, vaan päihteet nähdään yhtenä mielenterveyteen vaikuttavana asiana. Ehkäisevän päihdetyön verkostona tiedämme kuitenkin miten merkittävä asia päihteiden käyttö on hyvinvoinnille, ja miten päihteet vaikuttavat myös esimerkiksi läheisten mielenterveyteen. Koska Suomessa ei tällä hetkellä ole erikseen päihdestrategiaa, on erityisen tärkeää että päihteet huomioidaan Mielenterveysstrategiassa.

Mielenterveysstrategian painopisteisiin voi vielä vaikuttaa kahdella tavalla:

  1. Organisaatiot voivat vastata tähän kyselyyn. Se on auki toukokuun puoleenväliin saakka. Kyselyssä voi kertoa mielipiteensä sekä ehdottaa suoria toimenpiteitä kirjattavaksi strategiaan.
  2. Kansalaisia voi ohjata vastaamaan tähän kyselyyn. Kysely on auki 5.5. asti.

Lisätiedot:

Annika Eloranta
Koordinaatioyksikön tiimivastaava
etunimi.sukunimi@ehyt.fi
+358504110357