Artikkeli: EPT-verkoston lastensuojelutyöryhmä teki kysymyksen lapsivaikutusten arvioinnista alkoholilain kokonaisuudistusprosessissa

Vastaperustettu EPT-verkoston lastensuojelutyöryhmä valmisteli kirjallisen kysymyksen lasten asemasta alkoholilain valmisteluprosessissa. Kirjallisen kysymyksen esittävät kansanedustajat Merja Mäkisalo-Ropponen (sd), Sari Tanus (kd) sekä Kari Kulmala (si).

Lastensuojelutyöryhmä piti riittämättömänä lasten huomioimista lain valmistelussa ja nosti esiin kattavan ja systemaattisen lapsiasiainvaikutusten arvioinnin puuttumisen. YK:n lasten oikeuksien yleissopimukseen kirjattu artikla kolme velvoittaa valmistelemaan lakeja niin, että lasten hyvinvointi ja etu otetaan kattavasti huomioon. Verkoston lastensuojelutyöryhmän mukaan näin ei ole toimittu alkoholilakia valmisteltaessa, vaikka keinoja tähän olisi ollut käytettävissä.

Suomalaisista lapsista noin kuusi prosenttia asuu perheessä, jossa ainakin toisella vanhemmista on päihdeongelma. Huostaanotetuista noin neljänneksen kohdalla on kyse alkoholista ja vanhempien ongelmallinen alkoholinkäyttö on huostaanoton peruste varsinkin pienimpien lasten huostaanotoissa sekä avopalveluissa. Vanhempien alkoholinkäyttö vaikuttaa lasten psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin sekä aiheuttaa stressaavia tilanteita. Lasten paha olo vaikuttaa kasvuun sekä perusturvallisuuteen ja haittaa aikuiseksi kasvamisen hyviä edellytyksiä. Alkoholin kokonaiskulutuksen lisääntyessä yhteiskunnassa myös haitat kasvavat. Lapset ovat usein ensimmäisiä, joihin haitat kohdistuvat, varsinkin jos puhutaan perheiden päihdehaitoista.

EPT-verkoston lastensuojelutyöryhmä haluaakin kirjallisessa kysymyksessä kysyä perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolta, miten hallitus aikoo varmistaa sen, että lapsinäkökulma huomioidaan alkoholilain vaikutusten arvioinnissa? Kirjallinen kysymys on luovutettu eteenpäin kansanedustajille 3.11.2017 ja sitä on työstetty yhdessä SOSTE ry:n kanssa. Eduskunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen -ryhmän puheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd) ja varapuheenjohtaja Sari Tanus (kd) sekä Eduskunnan Lapsen puolesta -ryhmän puheenjohtaja Kari Kulmala (si) ovat jättäneet tänään 7.11. lastensuojelutyöryhmän kirjallisen kysymyksen lapsivaikutusten arvioinnista alkoholilain kokonaisuudistusprosessissa.

Tästä voit lukea kysymyksen kokonaisuudessaan. Eduskunnan verkkosivuilta voit lukea vastauksen kysymykseen.

EPT-verkoston lastensuojelutyöryhmä on perustettu syksyllä 2017. Sen puheenjohtajana toimii Pia Sundell, joka on Barnavårdsföreningen i Finland ry:n toiminnanjohtaja. Lastensuojelutyöryhmän tavoitteena on nostaa esiin lapsen asemaa ehkäisevässä työssä ja lisätä ammattilaisten osaamista lastensuojelussa. Ryhmä toteuttaa verkoston vuodelle 2018 kirjattua toiminnan painopistettä. Ryhmään ovat tervetulleita kaikki EPT-verkoston jäsenjärjestöt.

Jätä kommentti