artikkeli: EPT-verkoston eduskuntavaaliteemat

Lainsäädännön ja palvelujärjestelmän on tuettava terveyttä edistäviä valintoja ja ehkäisevää työtä

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkostoon kuuluu 49 sosiaali- ja terveysalan kattojärjestöä. Eduskuntavaaleissa EPT-verkostolla on seitsemän eri teemaa:

  • Alkoholilainsäädäntö ja siihen liittyvä lapsivaikutusten seuranta
  • Huumausainepolitiikka ja huumausainestrategian uudistaminen
  • Nikotiiniton Suomi 2030 -tavoitteen vaatimat toimet
  • Rahapelihaittojen ehkäisy ja vähentäminen
  • Ehkäisevän päihdetyön rakenteiden turvaaminen tulevaisuudessa kunnissa ja maakunnissa
  • Epäterveellisille elintarvikkeille asetettava haittavero
  • Perusterveydenhuollon maksuttomuus

Eduskuntavaaliteemat ja niihin liittyvät tavoitteet löytyvät EPT-verkoston verkkosivuilta.