Artikkeli: EPT-verkosto: Sosiaali- ja terveysvaliokunnalla kattava näkemys prosenttirajan korotuksen todellisista vaikutuksista

14.12. annetussa mietinnössä Sosiaali- ja terveysvaliokunta ilmoittaa vastustavansa vähittäiskaupoissa myytävien alkoholijuomien prosenttirajan korotusta.

Mietinnössä todetaan, että enimmäistilavuusprosentin nosto laajentaisi vahvempien alkoholijuomien saatavuutta nykyisestä noin 350 myymälästä yli 5 000 päivittäiskauppaan. Valiokunta katsoo, että tämä lisäisi olennaisesti alkoholinkulutusta ja siitä johtuvia turvallisuuteen liittyvä haittoja sekä sosiaalisia ongelmia.

– Valiokunnassa on kuultu laajasti asiantuntijoita. Useiden asiantuntija-arvioiden mukaan prosenttirajan korotus tulisi lisäämään alkoholihaittojen määrää, eriarvoisuuden kasvua ja julkisen sektorin kustannuksia muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluissa, Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston puheenjohtaja, A-klinikkasäätiön toimitusjohtaja Olavi Kaukonen sanoo.

– Johtopäätös prosenttirajan korotuksen haitoista on oikea. Emme voi sivuuttaa näin mittavia yhteiskunnallisia haittoja alkoholielinkeinon edun nimissä, Kaukonen jatkaa

Jätä kommentti