Artikkeli: EPT-verkosto: Alkoholilain tavoitteena oltava alkoholin kokonaiskulutuksen lasku kahdeksaan litraan

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto esittää, että uuden alkoholilain tavoitteeksi asetetaan alkoholin kulutuksen lasku kahdeksaan litraan. Järjestöverkosto esittää lisäksi, että lakiin kirjataan selkeät toimenpiteet tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Järjestöverkosto toteaa lausunnossaan, että esitetty alkoholilain kokonaisuudistus ei vähennä päihdehaittoja, vaan päinvastoin tulee toteutuessaan lisäämään niitä. Tämän vuoksi järjestöverkosto pitää välttämättömänä, että ehkäisevän ja korjaavan päihdetyön resursseja lisätään, mikäli esitys toteutuu.

Järjestöverkosto vaatii, että päivittäistavarakauppojen vähittäismyynnissä olevien alkoholijuomien enimmäisvahvuutta ei tule korottaa nykyisestä 4,7 prosentista 5,5 prosenttiin.

Järjestöverkosto pitää vastuuttomana, että lakiesityksestä on poistettu maininta vähittäismyynnin valmistustaparajoitteesta. Rajoitteen poisto sallii kaupoissa, huoltamoilla ja kioskeissa limuviinojen myynnin, ja ne houkuttelevat erityisesti lapsia ja nuoria. Lisäksi ostokokeiden mukaan lasten on helpointa ostaa alkoholia juuri kioskeista ja huoltamoilta, jonne näiden juomien myynti laajenisi.

Lausunnossa järjestöverkosto huomauttaa, että hallituksen esityksen suurimmat työllistämisvaikutukset kohdistuisivat julkiselle sektorille, eivät yksityisiin yrityksiin. Alkoholin kulutuksen lisääntyminen vaikuttaisi työllisyyteen lisäämällä työpainetta esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa, aloilla, joissa on jo nyt resurssipulaa.

Järjestöverkosto toteaa myös, että matkustajatuonnin osuutta alkoholikaupasta ei pidä liioitella. Vuonna 2015 oluen kokonaiskulutus Suomessa oli 20,5 miljoonaa litraa sataprosenttisena alkoholina laskettuna, josta kaiken ulkomailta tuodun oluen osuus oli 1,6 miljoonaa litraa. Tämä tarkoittaa 7,6 %:ia oluen  kokonaiskulutuksesta (THL). Viron hallituksen kaavailemat veronkorotukset tulevat näkymään myös Suomessa, ja ne tulevat hillitsemään matkustajatuontia Virosta.

Jätä kommentti