Artikel: Staden tillhör alla – en kampanj mot trakasserier startar i åbo

”Staden tillhör alla” är en kampanj som vill motarbeta trakasserier och öka trivseln och mångsidigheten i stadsmiljö. Kampanjen syntes i Helsingfors hösten 2018, och ett år senare har kampanjen hittat sin väg till Åbo och regiontrafiken Föli.

Kampanjen påminner om att vi alla har rättigheten till en trygg resa och till en trygg hemstad. Ändå känner många sig otrygga framför allt då medpassagerare ibland beter sig störande eller är onyktra. Kampanjen vill lyfta fram metoder som stöder trygghet. Att ta till tals, ta vara på varandra och bemöta olikheter skapar en tryggare atmosfär. Även berusade människor kan behöva hjälp och förståelse av medpassagerare.

Kampanjen har tre delar: först och främst syns kampanjen i bussar samt Fölis servicebyrå och man kan stöta på kampanjen i sociala medier. Dessutom ordnas en tävling där åbobor kan berätta om roliga bemötanden och erfarenheter. Berättelserna återskapas som dikter och Helsinki Poetry Connection uppträder med dikterna söndagen den 8.9. på vattenbussen m/s Jaarli. En viktig del av helheten är även utbildningsverksamheten. EPT-nätverket kommer att utbilda bla. busschaufförer i metoder för positivt bemötande.

Läs mera:

YLE Åbolands artikel 12.8.2019: Bussresor i Åbo ska bli tryggare – blunda inte för att någon blir trakasserad
Berätta din story! -en tävling för åbobor
Facebook: Kaikkien kaupunki
Twitter: @KKaupunki

Inari Viskari
Specialist, EHYT rf, EPT-nätverket
förnamn.efternamn@ehyt.fi
040 451 4199