Artikkeli: Alkoholituotteisiin halutaan pakollisiksi tuotetiedot ja haittamerkinnät

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto (EPT-verkosto) on vedonnut jo vuosia alkoholituotteiden pakkausmerkintöjen muuttamisen puolesta kansalaisten terveyden edistämiseksi. Verkosto järjesti yhdessä eurooppalaisten terveysjärjestöjen ja -organisaatioiden yhteenliittouman, Eurocaren, kanssa asiaa käsittelevän kansainvälisen RightToKnow-konferenssin vuonna 2019, jossa haluttiin lisätä tietoisuutta asiasta eurooppalaisessa päätöksenteossa. Nyt muutostyö on tuottamassa tulosta.

Euroopan komissio julkaisi helmikuun ensimmäisellä viikolla uuden syövän vastaisen toimintaohjelmansa ”Europe Beating Cancer Plan”, jonka tavoitteena on vähentää syöpäkuolleisuutta Euroopassa. ”Whole of government” -ajattelumallilla pyritään siihen, että yhteiskunnan eri sektoreilla tehdään uudistuksia, jotka tukevat ohjelman tavoitetta.

Ohjelma nimeää alkoholin käytön yhdeksi keskeisistä kansanterveysongelmista Euroopassa, mikä näkyy esimerkiksi käyttöön liittyvänä korkeana syöpäkuolleisuutena. Tavoitteeksi asetetaan vähentää haitallista alkoholin käyttöä 10 prosentilla vuoteen 2025 mennessä.

Alkoholipakkauksiin tulevat tuote- ja varoitusmerkinnät ovat ohjelmassa yksi keino vähentää alkoholihaittoja. Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan alkoholijuomien etiketteihin tulisi olla merkittynä ainesosaluettelo ja ravintosisältötiedot vuoden 2022 loppuun mennessä. Varoitusmerkinnät alkoholin terveyttä vaarantavista vaikutuksista halutaan tuotteisiin vuoden 2023 loppuun mennessä.

Tämän lisäksi tarkoitus on arvioida alkoholiverotukseen ja -tuontiin liittyvää vallitsevaa lainsäädäntöä sekä vähentää nuorten altistumista alkoholimainonnalle vähentämällä verkossa tapahtuvaa alkoholimainontaa.

Eurocare, joka on halunnut tuote- ja haittamerkintöjä pakkauksiin, toivoo, että kuluttajat olisivat tulevaisuudessa nykyistä tietoisempia alkoholin käytön ja syöpäsairastuvuuden välisistä yhteyksistä.

Eurocaren ohjelman julkistusta koskevassa tiedotteessa muistutetaan, että esimerkiksi rintasyövän riskiä nostaa jo kohtuukäyttö. Muina alkoholin kulutukseen liittyvinä syöpinä mainitaan muun muasa maksan-, paksu- ja peräsuolen syövät sekä kurkunpään syöpä.

Komission ohjelma löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/non_communicable_diseases/docs/eu_cancer-plan_en.pdf

Eurocaren tiedote https://www.eurocare.org/cares.php?sp=alcohol-and-health&ssp=europe-beating-cancer-plan

Lisää tietoa:

https://www.alcoholandcancer.eu/

Julkaistu 12.2.2021