Alkoholinkäyttö tappaa tulipaloissakin

Palokuolematilastoista nousee vahva viinan lemahdus. Pahimmillaan kymmenisen vuotta sitten tulipaloissa kuolleista yli 70 prosenttia oli alkoholin vaikutuksen alaisena. Parin viime vuoden aikana luku on ollut reilut 40 prosenttia. Alkoholi siis altistaa monien muiden vaarojen lisäksi myös palokuolemille.

Tulipaloissa kuolleiden määrä on Suomessa ollut laskemaan päin. Ei ole montakaan vuotta siitä, kun suomalaisia kuoli tulipaloissa vuosittain keskimäärin sata. Viimeisten muutamien vuosien aikana määrä on laskenut kahdeksaankymmeneen. Tänä vuonna marraskuun alkupuolella määrä on historiallisen pieni, 36.

Ikäihmisten näkökulmasta kehitys ei ole ollut pelkästään hyvä. Aiemmin palokuolleen stereotyyppi oli viinaanmenevä, syrjäytynyt ja syrjäytymisen rajamailla hoippuva keski-ikäinen mies. Nyttemmin tulipaloissa kuolee suhteessa aiempaa enemmän ikäihmisiä. Suomalaisista yli 65-vuotiaita on noin 20 prosenttia, tulipaloissa kuolleista heidän osuutensa on 40 prosenttia. Synkimmät visiot odottavat tilanteen pahenevan. Yhä huonompikuntoisia vanhuksia asutetaan omissa kodeissaan, mutta palo- ja muut turvallisuusasiat jäävät helposti huomioimatta. Entäs kun pappa ottaa vähän konjakkia ja käristää siinä sivussa vähän possunfilettä? Muisti pätkii, liedessä ei ole turvalaitteita ja viinan ja lääkkeiden yhteisvaikutus saattaa yllättää.

Ikäihmisten suhteellinen osuus palokuolleista kasvaa

Niin, se viina! Äkkiseltään ajatellen se voi suistaa ihmisen palokuoleman vaaraan kolmella eri tavalla. Ihminen voi vain olla niin humalassa, että ei havahdu unestaan tulipaloon, vaikka palovaroitin vinkuisi katossa henkensä kaupalla. Tai ihminen kokkailee päihtyneenä, sammahtaa kesken urakan ja tulipalo pääsee irti; palovaroittimen paristot tyhjentyivät jo kahdeksatta vuotta sitten. Kolmas vaihtoehto on, että ihminen ei esimerkiksi viinan ja lääkkeiden yhteisvaikutuksen takia ehdi pääsemään pakoon palotilanteesta.

Niin, ja ne miehet! Miehet juovat enemmän kuin naiset, ja se näkyy myös palokuolematilastoissa. Vajaan kahdenkymmen vuoden tilastojen perusteella tulipaloissa kuolleista miehistä keskimäärin yli 60 prosenttia on ollut alkoholin vaikutuksen alaisena. Naisistakin 40 prosenttia. Mutta sukupuolten välinen ero on selvä, varsinkin kun miehiä kuolee paloissa huomattavasti naisia enemmän.

Mutta mistäpä ratkaisu tähänkin pulmaan? Yhteiskunnallisella tasolla on syytä miettiä, kuinka yhä vanhempia ihmisiä asutetaan turvallisesti, kun heitä asutetaan koti-oloissa. Turvalaitteita on sprinklereistä liesivahteihin. Jokaisella toki on myös oma vastuunsa turvallisuudestaan. Josko kuitenkin jättäisi sen toisen lasillisen ottamatta, kun on noita lääkärin määräämiäkin troppeja.

Ja tietenkin voi käydä läpi oman ja läheisen kodin paloturvallisuutta Paloturvallisuusviikon nettisivujen tarkistuslistojen avulla. http://paloturvallisuusviikko.fi/palometri/

Paloturvallisuusviikko 25.11.-1.12.2017

14.11.2017 Juha Hassila, Tiedotuspäällikkö, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö