blogi: Alkoholilain uudistuksen vaikutuksia lapsiin seurattava erityisen tarkasti

Helsingin Sanomien artikkelissa 25. marraskuuta kysyttiin THL:n kommentteja siihen, miksi ennusteet alkoholin kulutuksen kasvusta eivät ole toteutuneet. Kuten artikkelistakin kävi ilmi, syitä on monia. Tällä hetkellä alkoholin kulutus on kääntynyt kasvuun, vaikka kasvu onkin ollut huomattavasti pienempää kuin ennustettiin.

Nyt on tärkeää jatkaa alkoholilain uudistuksen vaikutusten seurantaa. Erityisesti on huolehdittava lakimuutoksen lapsivaikutusten seurannasta. Tiedetään, että alkoholihaitat kohdistuvat erityisesti väestöryhmiin, joiden terveys ja hyvinvointi on jo muutenkin heikompaa kuin muulla väestöllä. Samoin tiedetään, että alkoholin käytön aloittaminen varhain on kasvavalle lapselle ja nuorelle erityisen haitallista. Osa lakimuutoksen vaikutuksista näkyy vasta vuosien päästä, ja vaikutuksia tuleekin seurata pidemmällä aikavälillä, jotta saadaan tärkeää tietoa tulevien päätösten ja toimenpiteiden tueksi. Hyvä lähtökohta on, että poliittisten päätösten tulee lisätä ihmisten terveyttä ja hyvinvointia sekä vähentää ihmisryhmien välistä eriarvoisuutta.

Ensimmäisen vuoden perusteella ei tule tehdä liian hätäisiä johtopäätöksiä, eikä varsinkaan päätyä siihen lopputulemaan, että tutkimustieto olisi menettänyt merkityksensä. Päinvastoin, tutkittua tietoa ja huolellista seurantaa tarvitaan nyt enemmän kuin aiemmin.

Mikäli suomalaisten alkoholin kulutus osana yleiseurooppalaista trendiä kääntyy pidemmällä aikavälillä jälleen laskuun, voimme olla tyytyväisiä. On kaikkien etu, että alkoholihaitat vähenevät.

Teemu Tiensuu
puheenjohtaja, Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto
toiminnanjohtaja, Sininauhaliitto