Ajankohtaista

Lainsäädännön ja palvelujärjestelmän
on tuettava väestön terveyttä edistäviä valintoja
ja ehkäisevää työtä.

Artikkeli: EPT-verkoston lastensuojelutyöryhmä teki kysymyksen lapsivaikutusten arvioinnista alkoholilain kokonaisuudistusprosessissa

Vastaperustettu EPT-verkoston lastensuojelutyöryhmä valmisteli kirjallisen kysymyksen lasten asemasta alkoholilain valmisteluprosessissa. Kirjallisen kysymyksen esittävät kansanedustajat Merja Mäkisalo-Ropponen (sd), Sari Tanus (kd) sekä Kari Kulmala (si). Lastensuojelutyöryhmä piti riittämättömänä lasten huomioimista lain valmistelussa ja nosti esiin kattavan …

Lue lisääArtikkeli: EPT-verkoston lastensuojelutyöryhmä teki kysymyksen lapsivaikutusten arvioinnista alkoholilain kokonaisuudistusprosessissa

Tiedote: EPT-verkosto: Alkoholilaissa on kyse koko kansan terveydestä

Esitys uudeksi alkoholilaiksi on etenemässä eduskunnan käsittelyyn. Alkoholilain uudistuksessa keskeiseksi kysymykseksi on noussut vähittäiskaupoissa myytävien alkoholijuomien prosenttirajan nostaminen 5,5 prosenttiin. Alkoholista aiheutuvat haitat lisääntyvät, jos kokonaiskulutus kasvaa. THL:n arvion mukaan kokonaiskulutus kasvaa kuusi prosenttia, mikäli …

Lue lisääTiedote: EPT-verkosto: Alkoholilaissa on kyse koko kansan terveydestä

Tiedote: EPT-verkosto: Alkoholilakiuudistuksessa lausuntojen palautetta ei ole kuultu

Hallituspuolueet ovat päätyneet säilyttämään esityksen alkoholilain kokonaisuudistuksesta ennallaan. Niin kutsutut limuviinat sekä 5,5 % alkoholijuomat ovat tulossa kauppojen hyllyille. Hallituspuolueet eivät näytä huolestuvan lisääntyvien haittojen ja niiden mukana nousevien kustannusten uhasta. Simon Elo (Sininen Tulevaisuus) …

Lue lisääTiedote: EPT-verkosto: Alkoholilakiuudistuksessa lausuntojen palautetta ei ole kuultu

Tiedote EPT-verkosto: Alkoholilain uudistamisessa tärkeintä on vastuullisuus

Esitys alkoholilain uudistuksesta ei ole etenemässä eduskunnan käsittelyyn. Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston mukaan ratkaisu tukee hallituksen tavoitetta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. – Tämä on vastuullinen päätös, Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston puheenjohtaja ja A-Klinikkasäätiön toimitusjohtaja Olavi Kaukonen sanoo. …

Lue lisääTiedote EPT-verkosto: Alkoholilain uudistamisessa tärkeintä on vastuullisuus

Tiedote EPT-verkosto: Valinnanvapauslaki muuttaa palvelutarjontaa – päihdeongelmainen asiakas vaarassa jäädä ulkopuolelle

Päihdeongelmainen käyttää usein monia eri sosiaali- ja terveyspalveluja samanaikaisesti. Elämänhallinnan ja riippuvuusongelmien kanssa painiva asiakas vaatii erityistä osaamista ja tukea palveluiden valinnassa. Pahimmillaan uusi valinnanvapauslaki voi hajauttaa päihdepalvelut eri tuottajien kapea-alaisesti tarjoamiksi irrallisiksi palveluiksi. Mikäli …

Lue lisääTiedote EPT-verkosto: Valinnanvapauslaki muuttaa palvelutarjontaa – päihdeongelmainen asiakas vaarassa jäädä ulkopuolelle

Tiedote: Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto: Prosenttirajan korotus vesittää hallituksen tavoitteen terveyden edistämisestä ja eriarvoisuuden vähentämisestä

Alkoholilain uudistus toteutettiin yhden elinkeinon ehdoilla. Asiantuntijoiden puolueettomat arviot sivuutettiin täysin. – Olemme erittäin pettyneitä siihen, miten huonosti lakivalmisteluprosessi vietiin läpi. Esimerkiksi asiantuntija-arviot sivuutettiin kokonaan, eikä lakiuudistuksen vaikutuksia lasten asemaan selvitetty kunnolla, Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston …

Lue lisääTiedote: Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto: Prosenttirajan korotus vesittää hallituksen tavoitteen terveyden edistämisestä ja eriarvoisuuden vähentämisestä

Artikkeli: EPT-verkosto: Alkoholilain tavoitteena oltava alkoholin kokonaiskulutuksen lasku kahdeksaan litraan

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto esittää, että uuden alkoholilain tavoitteeksi asetetaan alkoholin kulutuksen lasku kahdeksaan litraan. Järjestöverkosto esittää lisäksi, että lakiin kirjataan selkeät toimenpiteet tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Järjestöverkosto toteaa lausunnossaan, että esitetty alkoholilain kokonaisuudistus ei vähennä päihdehaittoja, …

Lue lisääArtikkeli: EPT-verkosto: Alkoholilain tavoitteena oltava alkoholin kokonaiskulutuksen lasku kahdeksaan litraan

Tiedote: EPT-verkosto: Ehdotettu alkoholilaki työllistää sosiaali- ja terveyspalveluita sekä järjestyksen valvontaa

Alkoholihaitat aiheuttavat suomalaiselle yhteiskunnalle vuosittain 5-6 miljardin euron välilliset ja välittömät kustannukset, jotka näkyvät muun muassa julkisten palveluiden menoerinä, tuotannon menetyksinä ja työurien lyhentymisenä. Alkoholin takia menetetään vuosittain noin 2 miljoonaa työpäivää, ja varovaisimpien arvioiden …

Lue lisääTiedote: EPT-verkosto: Ehdotettu alkoholilaki työllistää sosiaali- ja terveyspalveluita sekä järjestyksen valvontaa

Tiedote: EPT-verkosto: Terveyshaittoja ja eriarvoisuutta lisäävä alkoholilakiesitys

Hallituksen esitys alkoholilain kokonaisuudistuksesta lähti lausuntokierrokselle. Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston (EPT-järjestöverkosto) mukaan on selvää, että entistä vahvemman alkoholin myynti kaupoissa, huoltoasemilla ja kioskeissa lisää alkoholin kulutusta ja haittoja. Toteutuessaan se tulisi yhteiskunnalle kalliiksi sekä taloudellisesti että …

Lue lisääTiedote: EPT-verkosto: Terveyshaittoja ja eriarvoisuutta lisäävä alkoholilakiesitys

Artikkeli 18.11.2016: Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston kannanotto Nuorten terveystapatutkimuksen rahoituksesta

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto (EPT -järjestöverkosto) kokoaa yhteen 46 Suomen merkittävintä ehkäisevän päihdetyön asiantuntijajärjestöä.  Verkoston tietoon on tullut, että Nuorten terveystapatutkimus olisi jäämässä ilman rahoitusta ensi vuonna. Pidämme päätöstä erittäin haitallisena, koska kyseessä on erityisen merkittävä …

Lue lisääArtikkeli 18.11.2016: Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston kannanotto Nuorten terveystapatutkimuksen rahoituksesta