Ajankohtaista

Lainsäädännön ja palvelujärjestelmän
on tuettava väestön terveyttä edistäviä valintoja
ja ehkäisevää työtä.

Turussa alkaa Kaikkien kaupunki –kampanja: Yhteisöllisyys lisää turvallisuutta

Päihteiden käyttö ja sekava, häiritsevä käytös julkisilla paikoilla ja joukkoliikenteessä aiheuttaa tutkimusten mukaan turvattomuuden tunteita. Ratkaisuksi toivotaan usein lisää valvontaa. ”Valvonta lisää turvallisuutta, mutta turvallisuutta tuo myös ajatus siitä, että voimme luottaa kanssamatkustajiin. Älä jätä …

Lue lisääTurussa alkaa Kaikkien kaupunki –kampanja: Yhteisöllisyys lisää turvallisuutta

Tapaturmapäivä haastaa työpaikat mukaan – tavoitteena nolla tapaturmaa

Moni työtapaturma on vältettävissä hyvällä suunnittelulla ja kiirettä vähentämällä. Perjantaina 13. syyskuuta vietettävä valtakunnallinen Tapaturmapäivä kiinnittää työpaikkojen huomion tapaturmien ehkäisyyn ja mahdollisuuteen parantaa oman työyhteisön hyvinvointia. Ilmoita työpaikkasi mukaan Tapaturmapäivään! Lue lisää: www.kotitapaturma.fi/tapaturmapaiva-haastaa-tyopaikat-mukaan-tavoitteena-nolla-tapaturmaa/

huumeet ja nuoret aiheena suomiareenan paneelikeskustelussa

A-klinikkasäätiö, EHYT ry, Helsingin Diakonissalaitos, Irti Huumeista ry, Sininauhaliitto ja Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto järjestivät yhteistyössä SuomiAreenalla Huumekysymys-paneelikeskustelun 16. heinäkuuta. Lähes puolet nuorista aikuisista ilmoittaa kokeilleensa laitonta päihdettä joskus elämässään. Varhainen aloitusikä altistaa usein päihderiippuvuudelle. Erityisesti …

Lue lisäähuumeet ja nuoret aiheena suomiareenan paneelikeskustelussa

tiedote: Päihdestrategian avulla päihdetyö toimivaksi ja tasa-arvoiseksi

Lähes puolet ikäluokasta 25-34 ilmoittaa käyttäneensä huumeita joskus elämässään. Päihdealan järjestöjen mielestä Suomeen tulee laatia uusi, syvällinen päihdestrategia. Päihdetyön resurssit on turvattava valtakunnallisesti. Nuorista aikuisista lähes joka toinen on joskus kokeillut jotain huumetta. Kannabiksen kokeilu …

Lue lisäätiedote: Päihdestrategian avulla päihdetyö toimivaksi ja tasa-arvoiseksi

blogi: Stigma sulkee ulos monella tasolla – yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja osallisuus kuuluu kaikille

Tänä keväänä Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston viestinnässä on noussut vahvasti esiin huumeita ja muita päihteitä käyttäviin ihmisiin liittyvä stigma, häpeäleima. Samaa aihetta käsiteltiin toukokuussa Club Health -konferenssissa Amsterdamissa. Club Health -konferenssissa keskityttiin haittoja vähentävään huumepolitiikkaan ja …

Lue lisääblogi: Stigma sulkee ulos monella tasolla – yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja osallisuus kuuluu kaikille

Artikkeli: Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston näkemys huumepoliittisista linjauksista hallituskaudelle 2019−2023

Suomen nykyinen huumausainestrategia on laadittu vuonna 1997. Huumausainetilanteessa ja huumeita koskevassa toimintaympäristössä on tätä seuranneiden 22 vuoden aikana kuitenkin tapahtunut merkittäviä muutoksia. Niinpä onkin ensiarvoisen tärkeää, että huumausaineisiin liittyvät linjaukset ovat osana hallitusohjelmassa mainittua päihdestrategiaa. …

Lue lisääArtikkeli: Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston näkemys huumepoliittisista linjauksista hallituskaudelle 2019−2023

artikkeli: Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto iloinen hallitusohjelman kirjauksista

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto ja sen viisikymmentä jäsenjärjestöä ovat tyytyväisiä uunituoreeseen hallitusohjelmaan.Ohjelmaan on kirjattu useita sosiaali- ja terveysalan järjestöjen esiin tuomia muutostoiveita ja toimenpiteitä. Verkosto on erityisen kiitollinen seuraavista hallitusohjelman kohdista: Päihdestrategian laatiminen On erittäin toivottavaa, …

Lue lisääartikkeli: Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto iloinen hallitusohjelman kirjauksista

Selvin päin kesään 2019

Selvin päin kesään -kampanja muistuttaa nuoria, heidän vanhempiaan ja kaikkia aikuisia tasapainoisen tulevaisuuden rakentamisesta tämän päivän harkitsevilla ratkaisuilla. Kampanjan yhteistyökumppanit toivovat, että kaikki maan aikuiset tukevat nuorten kasvua ja takaavat heille onnellisen ja terveen elämän. …

Lue lisääSelvin päin kesään 2019

Lausunto: Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston kannanotto Mielenterveysstrategia 2030 -valmistelutyöhön

Mielenterveysstrategiaa 2030 valmistellaan parhaillaan ja painopisteet on avattu kansalaisille sekä organisaatioille kommentoitavaksi. Painopisteissä on tuotu esiin mielenterveys pääomana ja oikeutena sekä korostettu palveluiden kehittämistä. Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto (EPT-verkosto) esittää huolensa siitä, ettei päihteitä ole mainittu …

Lue lisääLausunto: Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston kannanotto Mielenterveysstrategia 2030 -valmistelutyöhön

tiedote: Suomen huumausainestrategia on uudistettava yhteistyössä huumeita käyttävien ihmisten kanssa

Suomen nykyinen huumausainestrategia on laadittu vuonna 1997. Suomen huumausainetilanteessa ja huumeita koskevassa toimintaympäristössä on tätä seuranneiden 22 vuoden aikana tapahtunut merkittäviä muutoksia. Huumeiden käyttö- ja kokeilumäärät ovat lisääntyneet, erilaisten huumausaineiden kirjo on kasvanut ja käyttökulttuuri …

Lue lisäätiedote: Suomen huumausainestrategia on uudistettava yhteistyössä huumeita käyttävien ihmisten kanssa