Kuvassa on ruiskujen ja neulojen vaihtoon tarkoitettu liikkuva ambulanssi Kööpenhaminassa.

Artikkeli: valvotut käyttötilat -mitä ne ovat?

Suomessakin on selvitetty mahdollisuutta avata valvottuja tiloja huumeiden käyttöön. EPT-verkoston huumetyöryhmän esitteestä löytyy perustietoa tiloista ja niiden toiminnasta.

Suomessakin on selvitetty mahdollisuutta avata valvottuja käyttötiloja huumeiden käyttöön. Tällaisia tiloja on ollut käytössä joissakin läntisen Euroopan maissa jo 1980-luvulta lähtien, mutta harva tietää, millaisia tilat oikeastaan ovat ja mitä niissä tehdään.

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston (EPT-verkosto) huumetyöryhmä valmisteli viime vuonna esitteen, jossa kerrotaan perusasioita valvotuista käyttötiloista ja niiden mahdollisuuksista ehkäistä huumeiden ongelmakäyttöön liittyviä haittoja. Tarkoituksena on tuoda tiiviissä paketissa tietoa käyttötiloista yhteiskunnallisen keskustelun ja päätöksenteon tueksi. Huumetyöryhmään kuuluu verkoston huumetyötä tekeviä järjestöjä, ja esitettä valmisteltiin yhteistyössä työryhmän tapaamisissa.

Valvotut käyttötilat edustavat haittoja vähentävää ajattelutapaa, ja ne on tarkoitettu täysi-ikäisille huumeongelmista kärsiville ihmisille pahimpien huumehaittojen ehkäisyyn. Esitteessä kerrotaan, minkälaisia valvotut tilat pääpiirteissään ovat ja mitä palveluja niissä on saatavilla, mitä tilat tarvitsevat onnistuakseen ja mitä mahdollisuuksia ja haasteita tilojen käyttöönottoon esimerkiksi Suomessa liittyy. Siitä löytyy myös linkkejä aihetta koskeviin tutkimuksiin ja selvityksiin.

Kansainvälisten kokemusten mukaan toiminnalla on onnistuttu auttamaan kaikkein vaikeimmin tavoitettavia ihmisiä, jotka pistävät huumeita kaduilla tai muissa julkisissa tiloissa. Hyvin toteutettuina tilat voivat myös vähentää järjestyshäiriöitä ja muita huumeiden käyttöön liittyviä kielteisiä ilmiöitä.

Tärkeitä pohdittavia ja ratkaistavia kysymyksiä liittyy muun muassa tilojen ristiriitaiseen asemaan huumelainsäädännön näkökulmasta: miten tilat esimerkiksi voivat toimia, jos huumeiden hallussapito ja käyttö ovat rikoksia? Entä, mikä on henkilökunnan rooli ja vastuu vaikkapa yliannostustilanteessa? Toiminnan onnistumiseen vaikuttavat myös riittävät resurssit ja yhteistyö ympäröivän naapuruston kanssa.

Väestökyselyissä noin puolet suomalaisista on kannattanut käyttötilojen kokeilua yliannostuksien vähentämiseksi ja käytön ehkäisemiseksi julkisilla paikoilla. Myös EPT-verkosto on kannattanut tilojen kokeilua ja toivonut muutoksia lainsäädäntöön tilojen kokeilun mahdollistamiseksi.

LATAA ESITE KÄYTTÖÖSI

Esite-valvotuista-kayttotiloista Lataa

Lisätietoja:

Mirka Vainikka, Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja ja EPT-verkoston huumetyöryhmän puheenjohtaja

Riikka Perälä, EPT-verkoston asiantuntija ja huumetyöryhmän sihteeri