Artikkeli: Tullaan viisaammiksi näin – siis selvinpäin

Pimenevät illat tarkoittavat monille meistä syystöitä ja talkoita kodin ja mökin kuntoon laittamiseksi. Porukalla on hauska tehdä töitä ja lehtien haravointi voi tuntua yllättävän terapeuttiselta. Hyvin tehdyn työn jälkeen on syytä rentoutua, ja monet suuntaavatkin saunaan ja nauttivat erinäisiä virvokkeita. Tämä kuulostaa varsin mukavalta, mutta joskus kannattaa miettiä mitä porukalle tarjotaan. Onko alkoholi pakollinen osa rentoutumista ja mökkielämää vai voisiko sen korvata jollakin muulla?

Päihteettömyys vähentää tapaturmariskiä

Talkootyöt ja päihteet eivät kovinkaan hyvin sovi yhteen. Jopa 40 % tapaturman vuoksi sairaalahoitoon hakeutuneista on ollut päihteiden vaikutuksen alaisena. Tyypillisimpiä tapaturmatyyppejä päihtyneillä ovat kaatumiset ja tippumiset. Jo pieni määrä alkoholia vaikuttaa keskushermostoon lamaavasti, mikä aiheuttaa mm. arvostelu-, koordinaatio- sekä reaktiokykyjen heikkenemistä ja impulsiivisuuden korostumista. Parin oluen nauttiminen kasvattaa onnettomuusriskin kaksinkertaiseksi ja lievässä humalatilassa riski nousee kymmenkertaiseksi.

Mökillä kannatta pohtia päihteiden vaikutusta paloturvallisuuteen. Alkoholilla ja tupakalla on usein yhteys tulipalojen syttymiseen, sillä jopa 40 % tulipaloissa kuolleista on ollut päihteiden vaikutuksen alaisena. Palo voi lähteä liikkeelle esimerkiksi huonosti sammutetusta tupakasta tai nuotiosta.

Matkoihin kannattaa varata riittävästi aikaa ja selväpäinen kuski. Päihtyneenä autolla ajaminen tai talkoissa työkoneiden käyttö altistaa erinäisille onnettomuuksille, kuten raajan menettämiselle tai kuolemalle. Liikennejuopumusten määrä on poliisin mukaan laskussa, mutta niiden vuoksi noin 400 ihmistä loukkaantuu ja noin 50 ihmistä kuolee vuosittain.

Terveysvaikutukset

Alkoholinkäytölle ei ole kyetty osoittamaan turvallista käyttörajaa ja jo pieni määrä alkoholia vaikuttaa kehoon terveyttä heikentävästi. Alkoholi kuormittaa elimistöä mm. heikentämällä sydänlihaksen supistusvireyttä, horjuttamalla nestetasapainoa sekä aiheuttamalla heilahtelua verensokeriarvoissa. Myös krapulatila kuormittaa elimistöä ja saattaa aiheuttaa perusterveillä ihmisillä esimerkiksi rytmihäiriöitä. Tuoreiden pohjoismaisten suositusten mukaan alkoholia tulisikin välttää kokonaan.

Alkoholi onkin yleisin myrkytysten aiheuttaja Suomessa ja pahimmillaan voi aiheuttaa kuoleman. Tietyt lääkeaineet voivat pahentaa humalaa ja lisätä myrkytysriskiä, minkä vuoksi lääkkeitä tarvitsevan henkilön tulisi varmistaa lääkkeen ja alkoholin yhteisvaikutukset aina lääkäriltä ja noudattaa lääkärin ohjeistusta. Turvallisuutta voi parantaa kertaamalla myrkytystilanteiden ensiapuohjeet ja lataamalla 112-sovelluksen.

Vinkit päihteettömään mökkeilyyn

Päihteiden tilalle löytyy nykyisin vaikka minkälaisia alkoholittomia vaihtoehtoja. Kauppojen hyllyt ovat pullollaan alkoholittomia oluita, maukkaita mocktaileja ja niitä voi valmistaa myös itse. Toisinaan myös kupillinen kahvia tai lasi raikasta vettä voivat olla varsin hyviä virvokkeita. Talkooporukkaa ilahduttaa varmasti herkullinen yhdessä valmistettu ruoka tai vaikkapa pizza. Tarjoa rohkeasti alkoholittomia vaihtoehtoja ja suunnitelkaa yhdessä tekemistä ja ohjelmaa. Mölkkyä Ja tikkojakin heittäessä peli sujuu rattoisammin, kun osumatarkkuus pysyy hallussa ja vältytään haavereilta.

Ota mukaasi mökkireissulle tapaturmien ehkäisyn tarkistuslista, jota voit hyödyntää vaaran paikkojen tunnistamisessa ja tapaturmien ehkäisemisessä. Huomioithan, että tapaturman sattuessa olisi hyvä, että paikalla olisi vähintään yksi ajokuntoinen henkilö.

Mikäli olet huolissasi läheisesi päihteidenkäytöstä, ota asia puheeksi turvallisessa tilassa ja neutraalisti. Aloita keskustelu vaikka omista havainnoistasi.

Rentouttavaa mökkiviikonloppua!

Lähteet:

Alkoholinkäyttö tappaa tulipaloissakin – EPT-verkosto
https://www.fressis.fi/tietopankki/alkoholi/alkoholi-ja-tapaturmat/
https://www.mielenterveystalo.fi/fi/omahoito/alkoholin-liikakayton-omahoito-ohjelma/miten-alkoholi-vaikuttaa-elimistossa
https://poliisi.fi/-/vuoden-2022-liikennejuopumustilastot-on-julkaistu-huumausaineiden-osuus-laskussa
https://www.liikenneturva.fi/tutkimukset/rattijuopumus-tilastot/#a1ace1b7
https://www.kodinturvaopas.fi/paloturvallisuus/tupakka-kynttilat-ja-avotuli/
https://pub.norden.org/nord2023-003/alcohol-.html#id20616
https://paihdelinkki.fi/fi/tietopankki/tietoiskut/alkoholi/alkoholi-ja-sydan
https://www.duodecimlehti.fi/duo91681
https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/ehkaiseva-paihdetyo/puheeksiotto-ja-mini-interventio/alkoholin-kayton-puheeksiotto-ja-mini-interventio
https://112.fi/112-suomi
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/turvallisuuden-edistaminen/tapaturmien-ehkaisy/tapaturmat-suomessa

Tapaturmapäivän kampanja:

Kotitapaturma.fi