Artikkeli: Riskitason rahapelaamisesta ja haittojen ehkäisystä uutta tietoa

EHYT ry teetti selvityksen riskitason rahapelaamiseen ja rahapelihaittojen ehkäisyyn liittyen, ja Kuka pelaa riskillä? -webinaarissa 16.6. käytiin läpi selvityksen tuloksia.

Tutustu Riskitason rahapelaaminen ja haittojen ehkäisy –raporttiin verkossa. Selvityksessä käydään kattavasti läpi riskitason rahapelaamista käsittelevää kansainvälistä ja kotimaista tutkimustietoa, joka on viime vuosina lisääntynyt.

Videotallenteita rahapeliteemaisista koulutuksista

Katso myös rahapelaaminen puheeksi -seminaaritallenne toukokuun Päihdepäiviltä sekä Ehkäisevän päihdetyön osaaja -verkkokoulutus, jonka teemana on päihdeasioiden puheeksiotto ja sen merkitys haittojen ehkäisyssä yksilölle ja yhteiskunnalle. Koulutuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä päihdeasioiden puheeksioton merkityksestä ja vahvistaa taitoja ottaa puheeksi ja puuttua havaittuihin riskeihin.

Raha pelissä. Digi- ja rahapelaamisen hämärtyneet rajapinnat –seminaaritallenne löytyy myös EHYT ry:n Youtube-kanavalta.

Tutustu myös EHYT ry:n ja EPT-verkoston tuleviin koulutuksiin ja tapahtumiin!