Artikkeli: Päihteistä uskalletaan jo keskustella, mutta osalla nuorista ei ole ketään joka kysyisi mitä kuuluu

EPT-verkostoon kuuluvalla EHYT ry:llä on tarjota Päihdeilmiö-oppitunteja opiskelijoille sekä muun muassa materiaaleja keskusteluun digipelaamisesta kannabikseen. EHYT ry:n nuorisoalan osaamiskeskustoiminta järjesti Ehkäisevän päihdetyön viikolla myös maksuttomia teemakoulutuksia nuorisoalan ammattilaisille eri aiheista.

-Keskustelukulttuuri päihteistä keskusteltaessa on muuttunut paljon. Nuoret uskaltavat keskustella aiheesta ja mennä keskusteluissa syvällekin, mikä on makea juttu, koulutussuunnittelija Anu Rautama EHYT ry:stä toteaa ja kuvaa tapaamisten opiskelijoiden kanssa olevan työssään juhlanpaikkoja.
Lue lisää Saku ry:n sivuilta.

EPT-viikolla järjestettiin paljon tapahtumia

Ehkäisevän päihdetyön viikolla järjestettiin paljon tapahtumia ympäri Suomen. Mukana oli toimijoita laidasta laitaan aina oppilaitoksista ja kauppakeskuksista sairaaloiden OLKA-pisteisiin. Myös elokuvanäytöksiä aiheeseen liittyen ja erilaisia etäkoulutuksia järjestettiin. Nyt kuitenkin oli ilo päästä myös livetapahtumiin.

Viikon teemana oli tällä kertaa erityisesti lääkkeet ja niistä keskusteleminen. Tampereella järjestettiin mm. Helapuiston nuorisotilalla keskusteluilta teemalla ”Väärät lääkkeet?!” Illassa puhuttiin lääkkeiden käytöstä nuorten kanssa. Järjestäjinä olivat EHYT ry, YAD ry, Tukialus-hanke, Katuklinikka-hanke ja Tampereen kaupungin ehkäisevä päihdetyö. Kuvassa EHYT ry:n Anne Mikkola nuorten kanssa.

Lahden kaupunki puolestaan järjesti osana Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vanhempainillan, jossa asiantuntijat kertovat vanhemmille lasten ja nuorten päihteidenkäytöstä ja kuinka auttaa erilaisissa tilanteissa. Tarve tiedolle on huutava. Iltaan osallistui yli 500 huoltajaa.

– Hyvinvointi polarisoituu. Isolla joukolla menee ihan hyvin, mutta pieni joukko oireilee entistä pahemmin, toteaa Lahden kaupungin nuorisopalveluiden palveluohjaaja Valtteri Tikka, joka tekee työparinsa kanssa jalkautuvaa nuorisotyötä.

– Osalla ei ole ketään, joka kysyisi, mitä sinulle kuuluu. Olen kysynyt monelta nuorelta, mikä olisi auttanut sinua silloin, kuin aloit käyttää päihteitä. Vastaus on aina, että jos joku aikuinen olisi ollut aidosti kiinnostunut, Lahden kaupungin ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori Marja Mikola puolestaan toteaa. Lue lisää Ylen sivuilta.

Yksikin kysymys voi olla ratkaiseva

Ehkäisevän päihdetyön viikolla EPT-verkosto järjesti webinaarin tavoitteenaan rakentaa sote-ammattilaisten tietopohjaa, jotta lääkkeistä on helpompi puhua, kysellä ja keskustella. Webinaaritallenne ja webinaarin esitysaineisto ovat katsottavissa kahden viikon ajan (10.11. – 24.11.2022). Voit tutustua myös esitysmateriaaleihin sivuillamme.

Webinaarissa tuotiin esille sitä, kuinka tärkeää on kysyä lääkkeiden käyttöön liittyen. Yksikin kysymys voi olla merkityksellinen tilanteessa, jossa henkilöllä esiintyy lääkkeiden väärinkäyttöä.

Aarno Malinin esitys keskittyi lääkkeiden hankintaan, joka on nykyään helpompaa esimerkiksi verkon kautta. Malin on kirjoittanut kirjan Pimeyden ytimeen, joka syventyy Tor-verkkoon. Kuitenkaan esimerkiksi verkosta lääkkeitä hankkiessa ei voi tietää mitä ne sisältävät.

Erikoislääkäri John Söderholm kertoi lääkkeiden väärinkäytöstä ilmiönä ja korosti, että netistä tai kadulta hankituissa pakkauksissa sisältö ei välttämättä vastaa pakkausmerkintöjä, esimerkiksi bentsodiatsepiineihin on ollut sekoitettuna vahvaa opioidia. Näin reaktiot aineeseen ovat voineet olla paljon vakavampia, kuin mistä käyttäjä olisi tiennyt etukäteen.

Monipuolisesti aihetta käsittelevässä webinaarissa kokemusasiantuntija Pia Köpsi kertoi lääkeriippuvuuteen liittyvistä kokemuksistaan ja EHYT ry:n asiantuntija Timo Nerkko antoi vinkkejä kunnioittavaan kohtaamiseen asiakastyössä.

Kysy Selventävä Kysymys -kampanjamateriaalit olivat hienosti esillä viikolla ympäri Suomen, mm. Tampereella kotoutumisen valtakunnallisessa Integration2022-tapahtumassa.

Kampanjamateriaalia esillä Tampereella Integration2022-tapahtumassa.

Puhutaan lääkkeistä nuoren kanssa on nuorten parissa toimiville aikuisille, niin vanhemmille kuin ammattilaisillekin suunnattu puheeksi ottoon kannustava materiaali. (Materiaalin kielet: suomi-somalia-arabia).

On tärkeää, että nuori osaa käyttää lääkkeitä turvallisesti sairauden sattuessa. Yhtä lailla hänen on tärkeä ymmärtää mitä on lääkkeiden väärinkäyttö ja miksi se on vaarallista.