Artikkeli: Omilla valinnoilla voit ennaltaehkäistä tapaturmia mökkikaudellakin

Suomalaiset viettävät yhä enemmän aikaa mökeillä. Omilla valinnoilla tapaturmia voidaan ehkäistä myös mökkiympäristössä. Tapaturmapäivän kampanjaa vietetään tällä viikolla ja kampanja huipentuu perjantaina 13.5.

Kun mökillä ja muilla vapaa-ajan asunnoilla vietetään yhä enemmän aikaa, on tärkeää kiinnittää huomiota myös mökkeilyn turvallisuuteen. Jopa 90 % kaikista tapaturmista tapahtuu koti- ja vapaa-ajan ympäristöissä. Mökkien syrjäinen seutu tuo omat haasteensa tapaturmien ehkäisyyn. Siksi on tärkeää, että tapaturmiin osataan varautua oikein.

Mökillä riskinä kaatumiset ja putoamiset

Suomalaisten yleisimpiä sairaalahoitoa vaativia tapaturmia ovat kaatumiset ja putoamiset. Muita yleisiä tapaturmia ovat muun muassa tieliikenneonnettomuudet, myrkytykset, palovammat ja hukkumiset. Eri ikäryhmissä tyypillisimmät tapaturmat vaihtelevat.

”Erityisesti kaatumiset, liukastumiset ja putoamiset ovat yleisiä tapaturmia kotona ja vapaa-ajalla. Emme tiedä tarkalleen, mikä osuus vapaa-ajan tapaturmista tapahtuu mökkiympäristössä, mutta tyypillisesti epätasaiset maastot sekä liukkaat kivet ja laiturit aiheuttavat kaatumisia, liukastumisia ja putoamisia”, sanoo erikoistutkija Hanna Kettunen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Kaatumisia, liukastumisia ja putoamisia voi ehkäistä pitämällä huolta omasta toimintakyvystä ja tarkkaavaisuudesta sekä poistamalla mökin ympäristöstä kaatumisriskiä lisääviä tekijöitä. Esimerkiksi sopivat jalkineet auttavat pysymään pystyssä. Myös alkoholin käyttämistä on syytä tarkastella.

“Alkoholihaitoista keskusteltaessa usein unohdetaan akuutit haitat ja riskit arkisissa tilanteissa. Kesälomakauden käynnistyessä on tärkeää muistuttaa, että alkoholi on merkittävin yksittäinen tekijä tapaturmissa, jotka tapahtuvat kotona ja vapaa-ajalla. Pelkästään asian tiedostaminen toivottavasti herättää jokaisen pohtimaan omaan alkoholinkäyttöön liittyviä tapoja ja tilanteita”, toteaa vastuullisuuspäällikkö Marja Aho Alkosta.

Palokunnan tie mökille voi olla pitkä ja hidas

Mökillä oma paloturvallisuusosaaminen korostuu. Parasta turvallisuusosaamista on se, että palot ehkäistään käsittelemällä tulta ja kaasulaitteita huolellisesti ja valvotusti. Oleellista on havaita tulipalo nopeasti ja osata toimia oikein.

Palon havaitsemisen avainasemassa ovat palovaroittimet. Palovaroitin on syytä mökilläkin olla jokaisessa tilassa, jossa nukutaan. Varoittimien toiminta kannattaa testata aina mökille tullessa. Tulipalotilanteessa on elintärkeää, että myös satunnaiset mökkivieraat osaavat hätätilanteessa poistua mökistä nopeasti ja turvallisesti.

”Palokunnan tie mökille voi olla pitkä ja hidas. Siksi mökillä on syytä olla riittävästi alkusammutusvälineitä. Sammutuspeite, käsisammutin, sankoruisku ja saavillinen vettä ovat keinoja, joilla tuli saadaan sammutettua – kunhan kaikki ovat sammutustaitoja myös opetelleet”, sanoo Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön turvallisuusviestinnän asiantuntija Juha Hassila.

Kolmannes hukkumisista tapahtuu mökkiympäristössä

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton (SUH) mukaan Suomessa hukkuu tapaturmaisesti vuodessa noin 150 ihmistä. Kesän helteet saavat ihmiset liikkeelle vesille ja vesien ääreen, mikä näkyy valitettavasti myös hukkumisten määrässä. Keskimäärin puolet Suomen hukkumistapaturmista ajoittuu kesäkuukausiin ja noin kolmannes tapahtui viime vuonna mökkiympäristössä. Hukkumisten taustalla vaikuttavat vahvasti vesiturvallisuuteen liittyvät asenteet, heikko toimintakyky ja alkoholi.

”Tapaturmaisten hukkumisten trendi on pitkään ollut laskeva. Etenkin lasten, nuorten ja työikäisten hukkumiset ovat vähentyneet. Sen sijaan ikääntyvien osuus on kasvanut ja pääosa hukkuneista on yli 65-vuotiaita. Jotta mökkikesä on mahdollisimman vesiturvallinen, muistetaan pukea pelastusliivit aina vesille suunnattaessa, uidaan rannan suuntaisesti ja muistetaan, että alkoholi ei kuulu yhteen vesiaktiviteettien kanssa”, sanoo SUH:n hengenpelastuksen asiantuntija Anne Hiltunen.

Korjaa mökin vaaranpaikat tarkistuslistan avulla

Suomalaiset ovat mökkikansaa – vapaa-ajan asukkaita on laskentatavasta riippuen noin 2,4–2,9 miljoonaa ja mökkejäkin löytyy yli puoli miljoonaa. Mökeillä myös vietetään yhä enemmän aikaa: vuonna 2016 keskimääräinen käyttövuorokausien määrä oli 79, kun taas vuonna 2021 käyttövuorokausia kertyi jo 103.

Jokainen voi tehdä mökkireissustaan turvallisemman tunnistamalla erilaiset vaaratekijät ja varautumalla niihin. Mökin turvallisuuden tarkastuslistan avulla voit arvioida mökkiympäristösi turvallisuutta.

 • Lataa puhelimeesi 112 Suomi -sovellus ja varmista sijaintisi niin maissa kuin vesilläkin.
 • Huolehdi, että mökiltä löytyy tarvittavat ensiapuvälineet.
 • Varaa matkoihin aikaa. Väsyneenä ei kannata mennä rattiin.
 • Varmista, että mökin palovaroittimet toimivat. Palovaroitin on hyvä löytyä ainakin kaikista makuuhuoneista, olohuoneesta ja uloskäynneiltä.
 • Suunnittele mökkiaskareet niin, ettet putoa tai loukkaannu. Käytä tarvittaessa turvavälineitä.
 • Käytä pelastusliivejä aina vesillä liikkuessasi.
 • Valvo lapsia erityisen tarkkaan veden ja tulen äärellä, käsivarren mitan päässä. Opettele lapsen kanssa säännöt, kuinka tulen ja veden äärellä toimitaan.
 • Arvioi oma uimataitosi realistisesti ja ui sen mukaisesti. Ui aina kaverin kanssa ja rannan suuntaisesti, jotta apu on lähellä ja jalkasi ylettyvät tarvittaessa pohjaan.
 • Valvo kokkoa ja muita tulia jatkuvasti. Muista, että avotulta ei saa sytyttää metsäpalovaroituksen aikana lainkaan.
 • Päihteet lisäävät tapaturmien riskiä. Jos otat, ota maltillisesti.
 • Muista terve järki ja selkeä arviointikyky – oikea asenne luo turvaa.

Tapaturmien ehkäisytyötä on tehty vuodesta 1993 lähtien järjestöjen ja viranomaisten yhteistyönä. Yksi yhteistyön muodoista on vaikuttaa ihmisten asenteisiin kampanjoimalla Tapaturmapäivänä, jota vietetään tänä vuonna 27. kertaa. Tapaturmapäivänä kannustetaan miettimään, kuinka vähentää riskejä ja ennaltaehkäistä tapaturmia töissä, kotona ja liikenteessä. Tapaturmapäivän kampanjaa vietetään tänä vuonna 9.–13.5. ja kampanja huipentuu perjantaina 13.5.

Lisätietoja:

Tapaturmapäivän kampanjasta:
Saara Aakko, suunnittelija, Suomen Punainen Risti, 040 4806973, saara.aakko(at)punainenristi.fi
Sara Hämäläinen, suunnittelija, Suomen Punainen Risti, 040 6732575, sara.hamalainen(at)punainenristi.fi