Artikkeli: Järjestöt voivat tukea hyvinvointialueita monin tavoin

Järjestöt voivat tukea tulevia hyvinvointialueita monin eri tavoin. Hyvinvointialueen tehtävä on huolehtia toimien yhteensovittamisesta kunnan, hyvinvointialueen, viranomaisten, elinkeinoelämän ja yhteisöjen kanssa. Ehkäisevää päihdetyötä tehdään niin varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa, työllisyyden hoidon ratkaisuissa, vapaa-ajan ja kulttuuripalveluissa kuin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmissä. Järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö on työtä usein juuri yhdyspinnoilla. Järjestöt kohtaavat ja tukevat niitä ihmisiä, joilla on suurin riski pudota palvelujärjestelmien ulkopuolelle. 

Tutustu Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston ja EHYT ry:n vaalikampanjaan: www.hyvinvointivaalit.fi

Katso videot, joilla kerrotaan ehkäisevästä päihdetyöstä ja poimintoja järjestöjen tarjoamasta tuesta: EPT-verkoston YouTube-kanava