Ehkäisevän päihdetyön EPT-järjestöverkoston logojestö
|

Artikkeli: Helsingin ensikoti ry osaksi EPT-verkostoa

EPT-verkostoon liittynyt Helsingin ensikoti ry on kansalais- ja lastensuojelujärjestö, joka tukee vauvaa odottavia ja pienten lasten perheitä, jotta jokainen lapsi saa hyvän alun elämälleen. Järjestöverkoston jäsenmäärän kasvaessa voimme yhdessä entistä paremmin ehkäistä ja vähentää päihdehaittoja.

EPT-verkostoon liittynyt Helsingin ensikoti ry on kansalais- ja lastensuojelujärjestö, joka tukee vauvaa odottavia ja pienten lasten perheitä, jotta jokainen lapsi saa hyvän alun elämälleen. 

Järjestöverkoston jäsenmäärän kasvaessa voimme yhdessä entistä paremmin ehkäistä ja vähentää päihdehaittoja.

EPT-verkoston moniäänisessä joukossa on yleishyödyllisiä järjestöjä, palveluntuottajia ja potilasjärjestöjä, joista jokainen tuo verkostoon edustamansa kohde- ja asiakasryhmän äänen.

Verkoston yhteistyön tuloksena järjestöjen kansalais- ja vaikuttamisviestintä vahvistuu, toiminnan tulokset ja vaikutukset lisääntyvät ja innovatiiviset avaukset helpottuvat.

Tuomas Kurttilasta Lapset, nuoret ja perheet -työryhmän puheenjohtaja

Helsingin ensikoti ry:n toiminnanjohtaja Tuomas Kurttila on valittu verkoston Lapset, nuoret ja perheet -työryhmän puheenjohtajaksi.

Työryhmän tavoitteena on nostaa esiin lapsen asemaa ehkäisevässä työssä ja pyrkiä ehkäisemään lapsiin kohdistuvia päihdehaittoja lisäämällä ymmärrystä päihteiden vaikutuksista lapsiin sekä ottamalla kantaa päätöksiin, jotka heikentävät lapsen turvallista arkea. Ryhmään ovat tervetulleita kaikki EPT-verkoston jäsenjärjestöt.

Lue lisää verkoston työryhmistä.