.

Materiaali ammattilaisille

Tietoa osallistumisesta vuoden 2022-kampanjaan: teemana lääkkeet ja lääkkeistä keskustelu

Ehkäisevän päihdetyön viikon tapahtumajärjestäjät, kuten kunnat ja kaupungit sekä järjestöt ja yhdistykset, voivat ilmoittaa alueellisista EPT-viikon tapahtumistaan kalenterissamme. Ilmoittaa voi myös virtuaalisista tapahtumista. Vuoden 2022 teemana on lääkkeet ja lääkkeistä keskustelu, sekä lääkkeiden väärinkäyttö.

Paljon tapahtumia mukana EPT-viikolla!

Me kaikki toimijat yhdessä järjestämme EPT-viikon, ja toivomme, että mahdollisimman moni järjestää EPT-viikolla aiheesta tapahtumia. Olemmekin saaneet mukaan paljon tapahtumia ympäri Suomen!

Tiedot tapahtumista kerätään tapahtumailmoituslomakkeella. EPT-viikon tapahtumat löydät tapahtumakalenterista.

Ilmoita etä- ja livetapahtumat EPT-viikon tapahtumakalenteriin! Emme julkaise kaupallisia ilmoituksia.

Osallistu EPT-viikon tapahtumiin 7.-13.11.

Viikon tapahtumia järjestetään ympäri Suomen ja myös etänä. Viikon tapahtumat löydät päivittyvästä tapahtumakalenteristamme. Ilmoittaudu mukaan viikon tapahtumiin!

EPT-verkosto järjesti sote-ammattilaisille myös luentoseminaarin webinaarina viikon teemasta torstaina 10.11. klo 13-15. Aiheena on lääkkeet ja niistä keskustelu. Webinaari auttaa rakentamaan sote-ammattilaisten tietopohjaa, jotta lääkkeistä on helpompaa keskustella. Katso webinaaritallenne.

Kysy selventävä kysymys
Ehkäisevän päihdetyön viikolla kannustamme kaikkia kysymään lääkkeiden väärinkäytöstä, sillä kysyminen kannattaa. Lue lisää: www.kysyminenkannattaa.fi

Vuoden 2022 EPT-viikon materiaalit


Huoneentaulu lääkkeistä keskustelun tueksi ammattilaisille (2 sivua): EHYT_selventavakysymys_A3_saavutettava

Lisää materiaalia, mm. kampanjan somekuvat löydät näiltä sivuilta!

Ota lääkkeet ja päihteet puheeksi: tukea ja materiaaleja

Tutustu myös EHYT ry:n kurssit nuorisoalan ammattilaisille sekä puheeksiotto-opas korkeakouluille.

Nuorisoalan osaamiskeskustoiminnan maksuttomat kurssit ovat kaikille avoimia verkkokursseja.

Puheeksiotto-oppaassa annetaan vinkkejä huolen puheeksi ottamiseen: mitä kysyä, miten kysyä ja miten ohjata opiskelija eteenpäin. Oppaassa käsiteltäviä aiheita ovat mielenterveys, yksinäisyys, alkoholi, kannabis, sosiaalisen median käyttö, digipelaaminen sekä rahapelaaminen.

Oppaan vinkkejä voivat käyttää korkeakoulun henkilöstön jäsenet käydessään kahdenkeskistä keskustelua opiskelijan kanssa. Myös opiskelijatoverinsa hyvinvoinnista huolestuneet opiskelijatuutorit ja kanssaopiskelijat voivat käyttää opasta keskustelun apuna.

Blogikirjoitukset

Blogg: Glöm inte att tala om mediciner med barn och unga (Annika Eloranta)
Blogi: Lääkkeiden väärinkäyttö aiheuttaa huumekuolemia (Mirka Vainikka)
Blogi: Tavallisetkin lääkkeet voivat olla vaarallisia alkoholin kanssa (Mika Wallin) sekä EPT-verkoston sivuilla nosto blogista.
Blogi: Myös lääkkeet voivat aiheuttaa riippuvuutta (Erika Laihinen)


Vuoden 2021 EPT-viikon materiaalit ovat edelleen saatavilla

Kampanjan 2021 julisteet, kannabis-faktapaperi, EHYT aluetyöntekijöiden yhteystiedot ja muu kampanjamateriaali löytyy täältä: https://www.ept-verkosto.fi/osallistu-ept-viikkoon/

Viime vuonna tapahtumakalenteriin saimme paljon tapahtumia, toivottavasti myös tänä vuonna!

Päivitämme tapahtumakalenteria, kun saamme tietää tarkemmin tämän vuoden tapahtumista.

Ota kannabis puheeksi: tukea ja materiaaleja

Alla kannabikseen ja puheeksiottoon liittyviä työkaluja ja linkkejä.

Ladattava materiaali vanhemmille

Blogi: Kannabis lailliseksi Suomessa?

Vihreät hyväksyivät puoluekokouksessaan niukasti aloitteen kannabiksen kieltolain kumoamiseksi ja kannabiksen käytön, hallussapidon, valmistuksen ja myynnin sallimiseksi. Kansankielellä voidaan siis puhua laillistamisesta, vaikka tosiasiassa tarkoitetaan kannabiksen tuomista sääntelyn alle, kuten alkoholikin tällä hetkellä meillä on.

Päätöksen tultua julki etenkin somessa alkoi erittäin vilkas keskustelu. Media halusi kommentteja puolueilta ja poliitikot myös mielellään kertoivat kantojaan. Kuten yleensäkin, keskustelu lähti nopeasti ns. laukalle ja unohduksiin jäivät sekä faktat että käytöstavatkin. Kun keskustellaan päihteistä, erityisesti laittomista, niin keskustelu etenee hyvin usein tunteiden, mielikuvien ja ideologian tasolla.

Olen työskennellyt pitkään kannabisaiheiden parissa ja ajattelen, että kannabiksen laillistaminen ei tule etenemään kovinkaan nopeasti. Muut eduskuntapuolueet ja suuri yleisö suhtautuvat asiaan kielteisesti. Laillistaminen muuttaisi myös koko päihdepolitiikkaa ja sen myötä myös alkoholipolitiikkaa tulisi tarkastella uudelleen, kun laillisilla markkinoilla olisi kaksi päihdettä. Ennen päätöksiä olisi saatava lisää tutkimusta niistä maista, joissa sääntelystä on jo kokemuksia.

Huomattavasti neutraalimmin tai myönteisemmin julkisuudessa suhtaudutaan kannabiksen dekriminalisointiin, jota kannattava kansalaisaloite on eduskunnan käsittelyssä. Kannabiksen dekriminalisoinnilla tarkoitetaan sitä, ettei kannabiksen käytöstä enää rangaistaisi, eikä sen käytöstä siten jäisi rekistereihin merkintöjä. Tavoitteena on siirtää painopiste rangaistuksista hoitoon.

Kumpikaan, ei sääntely (laillistaminen) eikä dekriminalisointi, tarkoittaisi sitä, että kuka tahansa voisi milloin tahansa vapaasti käyttää kannabista. Jos lakia muutettaisiin, niin siinä säänneltäisiin tarkoin, minkä ikäisiä asia koskee, missä paikoissa olisi sallittua käyttää kannabista, paljonko sitä saa olla hallussa jne.

Kannabiksen käytön yleistyessä päihdepalvelujen saatavuutta pitää parantaa myös kannabiksen käyttäjien osalta ja tuoda lyhyt interventioita hoitovalikoimiin. On tärkeää varmistaa, että käytön lisääntyessä meillä on tarjolla hoitoa mahdollisimman matalalla kynnyksellä ja erityisesti heti, kun sille on tarvetta.

Kaikkein tärkeintä on huolehtia siitä, että käytön aloittamisen kynnys pysyy mahdollisimman korkealla ja käyttöön liittyviä haittoja minimoidaan oikea-aikaisella ja hyvällä ehkäisevällä työllä. On kannabiksen asema yhteiskunnassa sitten mikä tahansa.

Blogi julkaistu EHYT ry:n sivuilla 15.9.2021.

Kirjoittaja: Kim Kannussaari, asiantuntija, EHYT ry

Blogi: Päihdehaasteet eivät katso taustaa

Kirjoittaja on sosiaalialan ammattilainen, kouluttaja, asiantuntija sekä Qj:Diasporassa perustaja, jossa maahanmuuttajataustaisten naisten ja lasten hyvinvointia sekä moninaisuuden edistämistä tehdään normaalista poiketen.

Erilaiset päihteet alkavat olla kasvavissa määrin myös haaste eritaustaisten yhteisöjen, erityisesti nuorten keskuudessa. Tämän vuoksi ennaltaehkäisevään päihdetyöhön tarvitaan mukaan myös eritaustaisia ammattilaisia ja toimijoita. Aiheen esille nostaminen itsessään vaatii herkkyyttä ymmärtää ympäristöä, jossa toimitaan. Teemaan saattaa hyvin monesti liittyä häpeää ja tabuja, johon on päästävä kiinni, jotta ilmiöstä voidaan puhua ilman, että se leimaa. Tarkoittaen sitä, että keskustelukulttuuria tulisi muokata siten, että nuoret tulisivat paremmin kuulluksi, sekä samanaikaisesti lisäten vanhempien tietoutta asiasta. Tämän dialogin myötä olisi mahdollisuus ymmärtää niitä juurisyitä, jotka vaikuttavat päihteiden käyttöön, sekä löytää tätä kautta mahdollisia ratkaisuja.

Työskentely eritaustaisten yhteisöjen parissa on osoittanut, että monesti päihde-teeman esille nostamista vaikeuttaa jo se, että päihteiden käyttö ei ole sallittua monessa kulttuurissa tai uskonnossa. Sen vuoksi onkin tärkeää ymmärtää, missä ja millä tavoin asiaa lähestytään. Päihteet eivät katso taustaa ja näin ollen ongelma ei katoa vaan enemmänkin ongelmista tulee usein käsittelemättömyyden myötä vaikeampia. 

Tässä asian esille nostamisessa hyvänä työvälineenä voi hyödyntää kulttuurisensitiivistä työotetta, jossa luottamuksen kautta päästään rakentamaan yhteistyötä sekä työstämään tätä vaikeata teemaa. Päihteisiin liittyy hyvinkin usein muutkin moniulotteiset ongelmat, jotka usein kasautuvat vuosien varrella. Maahanmuuttajataustaisilla nuorilla näitä ovat mm. koulupudokkuus, syrjäytymisvaara, pienituloisuus, syrjintä ja rasismi, harrastusten puute ym. Näin ollen esimerkiksi jo varhaisessa vaiheessa aloitettu mielekäs ja turvallinen tekeminen tai harrastus voivat monesti toimia ennaltaehkäisevästi.

Ennaltaehkäisevä päihdetyö on ennen kaikkea onnistuneen yhteistyön tulos, jossa erilaiset toimijat ja kohderyhmä edistävät yhdessä ennaltaehkäisevää päihdetyötä huomioiden myös vähemmistöryhmien tarpeita.  Sen vuoksi tämä ei ole ainoastaan meidän ammattilaisten tehtävä vaan tämä on yhteiskunnallinen asia, jossa työn lähtökohtana on hyvinvoivan yksilön tukeminen, jossa nähdään ihminen ja hänen tarinansa sekä ihmisyys sieltä päihteiden takaa.

Kirjoittaja: Amina Mohamed, sosiaalialan ammattilainen, kouluttaja, asiantuntija sekä perustaja Qj:Diasporassa

Ehkäisevän päihdetyön viikolla on julkaistu materiaalia myös arabian ja somalin kielellä. Julisteiden kieliversiot löytyvät täältä: https://www.ept-verkosto.fi/osallistu-ept-viikkoon/

Blogi: Nuoren kasvattamiseen tarvitaan koko kylä

Päihteet kiinnostavat nuoria, sillä päihteet ovat osa sitä yhteiskuntaa ja todellisuutta, jossa nuoret elävät, ja on luonnollista haluta tietää niistä enemmän. Tämä ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita, että nuoret aloittaisivat minkään päihteiden käytön.  

Tarjolla on tutkitun tiedon lisäksi mis- ja disinformaatiota, joiden erottamiseen nuorten taidot eivät välttämättä aina riitä; siihen eivät pysty kaikki aikuisetkaan. On myös paljon mukavampaa saada tukea omille uskomuksille kuin joutua myöntämään olleensa ehkä väärässä, mikä ruokkii urbaanilegendoja ja virheellisiä käsityksiä päihteiden vaarattomuudesta. Tärkeä osa ehkäisevää päihdetyötä on tarjota puolueetonta, tutkittua tietoa päihteiden käytöstä ja käytön seurauksista ja tukea nuorten päihteettömyyttä.

Koronapandemian myötä kouluja ja oppilaitoksia on siirretty etäopetukseen ja nuorten harrastustoimintaa ajettu alas. Oman onnensa nojaan on jäänyt syrjäytymisvaarassa olevia nuoria, joita opettajat eivät yrityksistä huolimatta enää tavoita. Kun ongelmanratkaisutaidot ja tunteiden käsittelytaidot ovat vielä kehitysasteella, kiusaus helpottaa pahaa oloa päihteillä voi kasvaa turhan suureksi. Ihminen on mielihyvähakuinen olento ja päihteiden tarjoama välitön palkkio houkuttaa, vaikka pahan olon aiheuttajat eivät päihtymystilan hälvennyttyä ole hävinneet mihinkään. Enemmänkin päinvastoin.

Nuorten pahoinvointi ja päihteiden käyttö eivät tapahdu omassa kaikesta erillisessä kuplassaan, vaan ne vaikuttavat kokonaisvaltaisesti nuorten elämään. Mitä varhaisemmassa vaiheessa nuorille saadaan mielekästä tekemistä, onnistumisen kokemuksia ja tukiverkkoja, sitä paremmat mahdollisuudet heillä on selviytyä mahdollisista vastoinkäymisistä. Kodin, koulujen ja oppilaitosten lisäksi merkittävässä roolissa ovat harrastusyhteisöt, järjestöt ja erilaiset vapaaehtoistoimijat, jotka tekevät ehkäisevää päihdetyötä kuuntelemalla nuoria, tukemalla nuorten elämänhallintaa, tarjoamalla sisältöä nuorten elämään ja jakamalla tutkittua, puolueetonta tietoa nuoria mietityttävistä asioista sekä keskustelemalla niistä heidän kanssaan.

Kirjoittaja: Laura Loikkanen, suunnittelija, Liikenneturva

Puheeksioton tarjotin ammattilaisille

Päihteidenkäytön tai pelaamisen puheeksiotto voi tuntua joskus haasteelliselle ja jännittävällekin tilanteelle. Avuksi ja tueksi puheeksiottoon on olemassa monia työvälineitä ja toimintamalleja.  Olemme koonneet materiaalia erilaisiin toimintaympäristöihin ja eri-ikäisten sekä erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kohtaamiseen.

Kohdasta Tietoa ja materiaalia puheeksioton tueksi löydät yleisiä ohjeita, materiaalia ja ns. perustyökaluja, joita voit käyttää monissa eri yhteyksissä.

Muista osioista löydät kohdennetumpaa materiaalia:

  • Ikääntyminen-osiossa on materiaalia ikääntyneiden parissa työskenteleville.
  • Työelämä-osiossa keskitytään työyhteisöön liittyviin puheeksiottotilanteisiin ja  tarjotaan materiaalia mm. henkilöstöhallinnon tueksi.
  • Vanhemmuus-osiosta löydät sopivaa materiaalia,
    • jos kohtaat työssäsi lapsia, joiden vanhempien päihteidenkäyttö herättää sinussa huolta tai
    • jos kohtaat työssäsi vanhempia, joiden lapsista olet huolissasi.