Ammattilaisille: puheeksioton tarjotin

Puheeksioton tarjotin

Päihteidenkäytön tai pelaamisen puheeksiotto voi tuntua joskus haasteelliselle ja jännittävällekin tilanteelle. Avuksi ja tueksi puheeksiottoon on olemassa monia työvälineitä ja toimintamalleja.  Olemme koonneet tarjottimen erilaisiin toimintaympäristöihin ja eri-ikäisten sekä erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kohtaamiseen.

Kohdasta Tietoa ja materiaalia puheeksioton tueksi löydät yleisiä ohjeita, materiaalia ja ns. perustyökaluja, joita voit käyttää monissa eri yhteyksissä.

Muista osioista löydät kohdennetumpaa materiaalia:

  • Ikääntyminen-osiossa on materiaalia ikääntyneiden parissa työskenteleville.
  • Työelämä-osiossa keskitytään työyhteisöön liittyviin puheeksiottotilanteisiin ja  tarjotaan materiaalia mm. henkilöstöhallinnon tueksi.
  • Vanhemmuus-osiosta löydät sopivaa materiaalia,
    • jos kohtaat työssäsi lapsia, joiden vanhempien päihteidenkäyttö herättää sinussa huolta tai
    • jos kohtaat työssäsi vanhempia, joiden lapsista olet huolissasi.