Kannanotto: Emme hyväksy verkkoväkivaltaa ja kiusaamista


Emme hyväksy järjestömme työntekijöihin, vapaaehtoisiin, kokemusasiantuntijoihin tai luottamushenkilöihin kohdistettua
verkkoväkivaltaa. Tuomitsemme maalittamisen, trollauksen, kiusaamisen ja uhkailun yksiselitteisesti.
Tarvittaessa voidaan ryhtyä rikoslain mahdollistamiin toimiin järjestön toiminnassa mukana olevien ihmisten turvallisuuden
varmistamiseksi. Mikäli rikollista toimintaa havaitaan, voidaan asiasta tehdä rikosilmoitus poliisille.
Laiton uhkaus on virallisen syytteen alainen rikos silloin, kun uhkaus kohdistuu henkilöön hänen työtehtävänsä tai
julkisen luottamustehtävänsä vuoksi, riippumatta siitä, onko laiton uhkaus tehty työpaikalla, sähköpostitse tai esimerkiksi
sosiaalisessa mediassa. Laiton uhkaus on kyseessä silloin, jos uhataan toista ihmistä rikoksella niin, että uhatulla on
perusteltu syy omasta tai toisen puolesta pelätä henkilökohtaisen turvallisuuden tai omaisuuden olevan vakavassa
vaarassa. (rikoslaki (1889/39) 25 luku 9 § 2 momentti.)

Käytettyjä termejä

Maalittaminen
Ihmisten yllyttämistä sosiaalisessa mediassa tietyn henkilön kimppuun. Tavoitteena voi olla esimerkiksi yllyttää vihapostin
lähettämiseen tietylle henkilölle.


Trollaaminen
Tavoitteena on provosoimalla saada aikaan erilaisia tunnereaktioita, kuten vihaa tai surua. Trollaamisella voidaan pyrkiä
esimerkiksi huomion siirtämiseen epäolennaisiin asioihin, virheellisen tai valheellisen tiedon levittämiseen tai trollaamisen
kohteeksi joutuneen henkilön osaamisen ja asiantuntijuuden mitätöimiseen tai henkilön mustamaalaamiseen.


Vihapuhe
Vähemmistöihin kohdistuvaa viestintää, joka loukkaa, halventaa tai uhkaa toisia ihmisiä. Vihapuhe voi myös yllyttää muita
mukaan suvaitsemattomuutta ja vihaa lietsovaan keskusteluun. Vihapuhe voi olla rangaistavaa Suomen rikoslain perusteella.

Allekirjoittajat

A-Kiltojen Liitto ry
A-klinikkasäätiö
Amal ry
Barnavårdsföreningen i Finland r.f.
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
Elämäni Sankari ry
Ensi- ja turvakotien liitto ry
Erkki Poikosen säätiö
Filha ry
Folkhälsan
Helsingin Ensikoti ry
Helsingin Kouluraittiuspiiri ry
Humaania Päihdepolitiikkaa ry
Irti Huumeista ry
Kalliolan Setlementti

Kipinä ry
Kirkkopalvelujen Riippuvuustyön kehittämisyksikkö
KoKoA Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry
Koulutus Elämään Säätiö
KRAN rf
Kriminaalihuollon tukisäätiö
Kukunori ry
Kunnallinen Päihdehuoltoyhdistys ry
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry
Mielenterveyden Keskusliitto
MIELI Suomen Mielenterveys ry
Munuais- ja maksaliitto ry
Music Against Drugs ry
Myllyhoitoyhdistys ry
Naistenkartano ry
Nuorten Ystävät ry


Nykterhetsförbundet
Hälsa och Trafik
Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus
Positiiviset ry
Psoriasisliitto
Raittiuden Ystävät ry
Sininauhaliitto
Sininauhasäätiö
Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry
Sosped säätiö
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Sovatek-säätiö
Stop Huumeille ry
Suomen ASH ry
Suoja-Pirtti ry
Suomen Lumme ry
Suomen NMKY:n liitto
Suomen Punainen Risti
Suomen Terveydenhoitajaliitto ry
Suomen Valkonauhaliitto ry
Suomen Vanhempainliitto ry
Suomi-Syyria Ystävyysseura ry
Syöpäjärjestöt
Toimiva ry
Tukikohta ry
Tunne rintasi ry
Työturvallisuuskeskus
Vailla vakinaista asuntoa ry
VAK ry
Wertsi ry
YAD Youth Against Drugs ry
Y-Säätiö

Rikoslaki / Rikoslaki 39/1889 – Ajantasainen lainsäädäntö – FINLEX ® Yhdenvertaisuuslaki / www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325 Mikä on rangaistavaa vihapuhetta
internetissä? yhdenvertaisuus.fi/vihapuhe Sisäministeriö: Maalittaminen rapauttaa yhteiskunnan luottamusta Maalittaminen – Sisäministeriö (intermin.fi)