Olet täällä

Vastuullinen maakunta varmistaa ehkäisevän päihdetyön edellytykset.

- Jokaiseen maakuntaan on nimettävä ehkäisevän päihdetyön koordinaattori, jonka vastuulle kuuluvat lain mukaiset ehkäisevän päihdetyön tehtävät.

- Maakunnan on varmistettava toimivat ehkäisevän päihdetyön toteuttamisen rakenteet sekä yhdyspintapalvelut yhteistyössä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa.

- Maakunnan on kuvattava päihdeolot sekä ehkäisevän päihdetyön rakenne ja toimet hyvinvointikertomuksessaan. Hyvinvointikertomus on tuotettava yhdessä kuntien ja järjestöjen kanssa.