Olet täällä

Välitänkö ottaa puheeksi

07.11.2017
Kaunis ja tyylillä sisustettu koti tai raivaussiivousta kipeästi kaipaava kämppä. Molemmat ja kaikenlaiset kodit kätkevät oviensa taakse monenlaista elämää ja tarinaa. Kadulla kulkiessa ei voi päätellä talon ulkokuoresta tai asuinalueesta, millaista on seinien sisällä. Päihteiden käyttö ei katso ikää, asemaa eikä ammattia.

Alkoholin käyttö voi olla jatkuvaa, mutta huomaamatonta viinin nauttimista tai selvää ja runsasta ryyppäämistä. Hienosti pukeutuva rouva pyytää juhlajuomaa jalalliseen lasiin tai kotoa löytyy pulloja pitkin poikin ja asiakas huonossa kunnossa sohvalla makaamassa. Kotihoidon hoitajalla on asiakkaan lisäksi havainnoitavaa kaikessa, mitä asiakkaan koti pitää sisällään.

Miten kotikäynnillä oleva terveydenhoitaja ottaa havaitsemansa tai aavistelemansa päihteiden käytön puheeksi asiakkaan kanssa? Olipa sitten kyseessä näkyvä päihteiden käyttö tai epäily, ovat tilanteet aina haastavia. Omaiset tai tuttavat voivat tuoda alkoholia, vaikka asiakas ei itse kykenisi kotinsa ulkopuolelle. Kotihoidon asiakkaat ovat usein monisairaita ja päihteiden käytön lisäksi tullaan ongelmatilanteisiin yhtäaikaisen lääkehoidon kanssa. Puheeksi ottaminen on aina osa hoitoa. Luottamuksen syntyminen on avain keskustelulle, jonka jälkeen voi kysyä, mitä mieltä asiakas on omasta päihteiden käytöstä. Apuna voi käyttää kyselyitä tai mittareita. Keskustelun tulisi olla rakentavaa ja sitä on hyvä toistaa ja jatkaa pitkin kotikäyntikertoja, muun hoitamisen yhteydessä. Luottamus ja välittäminen korotustuvat päihteiden käytön puheeksi ottamisessa ja hoidossa.

Onnistumisen ja ilon hetkiä kokee, kun asiakas ymmärtää oman tilanteensa ja suostuu kotihoidon käynteihin ja hoitoon. Usein jo hoitajien päivittäiset kotikäynnit ja perushoidosta huolehtiminen auttavat ja alkoholin käyttö vähenee. Tai, kun asiakas lähtee päihdehoitajan vastaanotolle tai päihderyhmään. Parasta hoitoa olisi kuitenkin se, että tuttu hoitaja rohkenisi keskustelemaan päihteiden käytöstä hienovaraisella, mutta varmalla otteella. Kotihoidon asiakkaat kohdataan heidän omissa kodeissaan ja tilanne on erilainen kuin terveysaseman vastaanotolla. Päihteiden käytön puheeksi ottoon tarvitaan koulutusta, jossa opitaan ottamaan asia puheeksi, mutta myös motivoimaan asiakasta päihteiden käytön vähentämiseen ja lopettamiseen. Opastusta tarvitaan jatkuvaan käynneillä tapahtuviin vuorovaikutustilanteisiin.

Kirjoittaja: Maria Kauppinen, terveydenhoitaja, vs. kotihoidon ohjaaja, Helsingin kaupunki