Olet täällä

Puheeksiotto ei yksin riitä

08.11.2016
Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietetään 7.-13.11.2016 teemalla puheeksiotto. Viikon teema on suunnattu erityisesti ammattilaisille, jotta päihteidenkäytöstä puhuttaisiin entistä rohkeammin.

Nostamalla aihe puheeksi erilaisissa asiakaskohtaamisissa voidaan herätellä ihmisiä pohtimaan omaa ja läheistensä päihteidenkäyttöä. Tällöin ongelmalliseen käyttöön voidaan puuttua mahdollisesti jo varhaisessa vaiheessa, jolloin se ei välttämättä ole vielä kasvanut suureksi tai johtanut peruuttamattomiin vahinkoihin. Rutiininomaisen puheeksioton avulla ammattilainen myös viestittää asiakkaalle, että uskaltaa ja osaa puhua vaikeistakin aiheista.

 

Puheeksiotto ei kuitenkaan vielä yksin riitä. Ammattilaiselta vaaditaan halua kunnioittavaan kohtaamiseen, jossa asiakas uskaltaa kertoa päihteidenkäytöstään rehellisesti ilman pelkoa siitä, että kohtelu muuttuisi negatiiviseksi tietynlaisen vastauksen jälkeen. Rutiinikysymyksestä ei saa tulla kiireinen läpihuutojuttu, vaan ammattilaisella tulee olla aikaa ja kiinnostusta kuulla asiakkaan huolista hänen omilla sanoillaan ja kaikessa rauhassa - asiasta ulkopuoliselle kertominen saattaa olla vaatinut pitkää harkintaa ja suurta rohkeutta, eikä sitä tulisi karkottaa kiirehtimällä.

 

Jokaisella on oikeus hänen itsemäärämistään ja ihmisarvoaan kunnioittavaan kohteluun, olivat hänen tekonsa tai ongelmansa mitä tahansa. Myös päihdeongelmainen haluaa tulla kohdatuksi samanarvoisena kuin muut, ilman paheksuntaa tai hoitoon pakottamista. Hän ei kaipaa arvostelua tai tuomitsemista, vaan suoraa, kannustavaa puhetta ja huoliensa kuuntelemista. Päihteiden ongelmakäyttöön liittyy toisinaan myös huono itsetunto ja vainoharhaisuutta, jolloin ammattilaisen tulee pyrkiä kohtaamaan asiakas mahdollisimman avoimesti ja ennakkoluulottomasti.

 

Vaikka EPT-viikko pyrkii tavoittamaan erityisesti ammattilaiset, aihe koskettaa myös naapureita, ystäviä ja muita päihdeongelmaisen lähipiirissä olevia henkilöitä. Herättelevän puheeksioton voi tehdä jokainen, joka on huolissaan läheisestään. Aihe tulee nostaa rohkeasti esille jatkossakin, jotta päihdeongelmiin liittyvä tabuisuus hälvenisi, eikä aihetta tarvitsisi enää häpeillä, salailla ja piilotella.

 

Anni Ylönen

Kuopion Valkonauha ry:n sihteeri ja sosiaalityön opiskelija, joka teki pro gradu -tutkielmansa päihdekuntoutumiseen liittyen