Puheeksioton tarjotin ja tukimateriaali

Puheeksioton tarjottimella ja tukimateriaaleissa on koottuna aiempien vuosien kampanjoiden materiaali. Nuuska-aiheinen materiaali päivitetään sivulle kesän ja syksyn 2018 aikana.

Vuosi 2017: Materiaalia ikääntyneiden päihteidenkäytön puheeksioton tueksi

Ammattilaisille:

Päihdekortti ikäihmisten parissa työskenteleville Päihdelinkin verkkosivuilla

Yli 65-vuotiaiden alkoholimittari  / Alkoholin käytön arvioinnin ja ohjaamisen työväline ammattihenkilöille Julkarissa

Apukortit alkoholinkäytön puheeksiottoon / Terveydenhuollon henkilökunnalle tueksi alkoholinkäytön puheeksiotossa

Omaisille, läheisille ja itsearvioinnin tueksi:

Kuinka ottaa päihteidenkäyttö puheeksi läheisen kanssa? Vinkkejä puheeksiottoon Sininauhaliiton verkkosivuilla

Ikääntyminen ja päihteet -opas Sininauhaliiton verkkosivuilla

Tiesitkö tämän lääkkeistäsi ja alkoholista -opas EHYT ry:n verkkosivuilla

Päihdelinkin laskurit alkoholinkäytön arviointiin

Vinkkejä ammattilaisille / puheeksiotto nuorten aikuisten parissa:

Preventiimiin verkkosivuilla vinkkejä ja keskustelun herättämisen keinoja 

Kysy nuorelta aikuiselta -kysymykset päihteidenkäytön puheeksiottoon

Puheeksioton tarjotin

Päihteidenkäytön tai pelaamisen puheeksiotto voi tuntua joskus haasteelliselle ja jännittävällekin tilanteelle. Avuksi ja tueksi puheeksiottoon on olemassa monia työvälineitä ja toimintamalleja.  Olemme koonneet tarjottimen erilaisiin toimintaympäristöihin ja eri-ikäisten sekä erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kohtaamiseen.

Kohdasta Tietoa ja materiaalia puheeksioton tueksi löydät yleisiä ohjeita, materiaalia ja ns. perustyökaluja, joita voit käyttää monissa eri yhteyksissä.

Muista osioista löydät kohdennetumpaa materiaalia:

  • Ikääntyminen-osiossa on materiaalia ikääntyneiden parissa työskenteleville.
  • Työelämä-osiossa keskitytään työyhteisöön liittyviin puheeksiottotilanteisiin ja  tarjotaan materiaalia mm. henkilöstöhallinnon tueksi.
  • Vanhemmuus-osiosta löydät sopivaa materiaalia,
    • jos kohtaat työssäsi lapsia, joiden vanhempien päihteidenkäyttö herättää sinussa huolta tai
    • jos kohtaat työssäsi vanhempia, joiden lapsista olet huolissasi.