Päihteetön pelikenttä -esite on ilmestynyt!

02.11.2016

Päihteet ja urheilu eivät kuulu yhteen. Päihteillä on monia urheilusuorituksia ja harjoittelua haittaavia vaikutuksia. Kaikki päihteet altistavat myös riippuvuudelle.

Lapsilla ja nuorilla on oikeus päihteettömään harrastusympäristöön.

Lataa uusi Päihteetön pelikenttä -esite tästä!

Esitteen on tuottanut Päihteetön pelikenttä -verkosto: A-klinikkasäätiö, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry,  Music Against Drugs ry, Raittiuden Ystävät ry,  Suomen Olympiakomitea, Syöpäjärjestöt,  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.