Olet täällä

MIPA

MIPA Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma (2015 – 2018) on A-klinikkasäätiön koordinoima kymmenen järjestön ja Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteinen hanke, jota rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.Hankkeen tavoitteena on kehittää päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimustoiminnan yhteistyötä, laatua, yhteismitallisuutta ja hyödynnettävyyttä järjestöjen kehittämis-, viestintä- ja vaikuttamistoiminnan tukena. Siinä toteutetaan kuusi yhteistä tutkimushanketta, työpajoja ja kansallisia tutkimusseminaareja.

Tutkimusohjelman koordinaattori on A-klinikkasäätiön tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen. Tutkijoina toimivat (2017-2018) Sari Jurvansuu (Sininauhaliitto), Jukka Valkonen (Suomen Mielenterveysseura), Elina Mäenpää (Kuntoutussäätiö) ja Timo Ilomäki (Kuntoutussäätiö).

Lue lisää hankkeen sivuilta.