Olet täällä

Mikä EPT-verkosto?

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto (EPT-verkosto) on 45 päihdejärjestön yhteenliittymä. Toiminta käynnistyi vuonna 2012 Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamana ja EHYT ry:n koordinoimana. Verkosto toimii aktiivisesti kansanterveyden ja hyvinvoinnin puolesta päihde- ja pelihaittoja ehkäisten ja vähentäen.

Verkoston jäsenet toimivat asiantuntijoina, jotka välittävät luotettavaa tietoa päätöksentekoprosesseihin ja julkiseen keskusteluun. Verkosto yhdistää voimavaroja ja osaamista yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Yhdessä toimien järjestöjen näkemyksillä on suurempi painoarvo ja vaikuttavuus. Verkostomainen työote tarjoaa mahdollisuuden tietojen ja taitojen jakamiseen sekä järjestön oman toiminnan kehittämiseen.

EPT-verkoston näkyviä yhteistoiminnan muotoja ovat päihdepoliittinen vaikuttamistyö (lausunnot, kannanotot, asiantuntijatyö, viestintätoimet), kampanjatyö (Tipaton tammikuu ja Ehkäisevän päihdetyön viikko) sekä koulutuksien tuottaminen päihdealan toimijoille (Päihdepäivät).

Yhdessä olemme enemmän!

Lue lisää:

Strategia vuosille 2016-2018.

Työryhmät vuonna 2016.