Olet täällä

Mikä EPT-verkosto?

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto edistää yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia ja ehkäisevän päihdetyön edellytyksiä.

 

Ehkäisevän päihdetyön verkosto yhdistää lähes 50 järjestöä, jotka haluavat ehkäistä ja vähentää päihdehaittoja.

Verkosto on yhteiskehittämisen foorumi, joka vahvistaa jäsentensä osaamista sekä kehittämis- ja vaikuttamistyön laatua. Toiminta tähtää yhteiskunnan ja yhteisöjen hyvinvoinnin lisääntymiseen.

Verkostossa tuotetaan sekä verkoston jäseniä että toiminnan laajempia kohderyhmiä hyödyttäviä palveluita: 1) kansalaisviestintä 2) yhteiskehittäminen 3) koulutus ja 4) edunvalvonta.

Näkyvimpiä yhteistoiminnan muotoja ovat päihdepoliittinen vaikuttamistyö (lausunnot, kannanotot, asiantuntijatyö, viestintätoimet), kampanjatyö (vaalikampanjat, Tipaton tammikuu, Ehkäisevän päihdetyön viikko, #eituomita, Kaikkien kaupunki) sekä koulutukset ja seminaarit (Päihdepäivät, sote-seminaarit, muut koulutukset).

EPT-verkoston strategia löytyy täältä: ept-verkosto.fi/strategia

Mikäli olet kiinnostunut verkoston jäsenyydestä, ota yhteyttä kari.vuorinen@ehyt.fi