Maakuntavaalit

Ehkäisevän päihdetyön asema tulevissa maakunnissa on turvattava. Ehkäisevä työ paitsi säästää rahaa, on myös inhimillisesti kestävä ratkaisu. Palveluissa on pyrittävä ongelmien varhaiseen tunnistamiseen ja perheiden tukemiseen sekä lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen. Kaikkien väestöryhmien osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet maakunnassa on turvattava. Ehkäisevän päihdetyön rakenteiden tulee olla toimivia ja asukkaiden tarpeita palvelevia.​

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston maakuntavaaliteesit:

1.       Fiksu maakunta panostaa vuoropuheluun.

2.       Vahva maakunta kutsuu järjestöt strategisiksi kumppaneiksi. 

3.       Ennakoiva maakunta resursoi ongelmien varhaiseen tunnistamiseen. 

4.       Vastuullinen maakunta varmistaa ehkäisevän päihdetyön edellytykset.