Olet täällä

Hankkeet

EPT-verkosto toimii alustana järjestöjen yhteishankkeille. Vuonna 2017 kumppanihankkeita on kaksi:

  • Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma MIPA (A-klinikkasäätiön koordinoima hanke)
  • Kulttuurisensitiivistä päihdekasvatusta edistävä ånni (EHYT ry:n koordinoima hanke)

 

Lisäksi EHYT ry on yhteistyötahona SPR:n koordinoimassa koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyhankkeessa.