Videoita

Tällä sivulla on aiempien EPT-viikon kampanjoiden videoita. EPT-viikon 2018 videot ovat sivulla kampanjamateriaali.

Päihteidenkäytön puheeksiotto

Käytännön toimintamalli puheeksiottoon päivystyksissä:
Minna-Maria Behm, Projektipäällikkö, Kehittämisen tuki, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri / Eksote.
Kuvattu Päihdepäivillä 2017.
 
Interventioner i alkoholanvändning i somatiska hälsovården: Annika Nordström, Forskningsledare/FoU Välfärd, Adj lektor/ Epidemiologi och global hälsa, UmU

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Alkoholin käytöstä kannattaa kysyä Osa 1: Ikäihmisten alkoholin riskikäytön tunnistaminen voi olla vaikeaa.
 
Alkoholinkäytöstä kannattaa kysyä Osa 2: Ikäihmisten alkoholinkäytön syyt ovat moninaiset.
 

Alkoholinkäytöstä kannattaa kysyä, osa 3: Eläkeläisten juomatavat ovat muuttuneet.

 
Miten ottaa puheeksi motivoiden-vinkit ammattilaiselle? Petri Kylmänen, päihdesairaanhoitaja, Helsingin kaupunki

Otettiinko päihteidenkäyttösi koskaan puheeksi?  Hannu Ylönen, kokemusasiantuntija

Mitä tutkimusten kautta tiedetään lyhytneuvonnan soveltuvuudesta eri toimintoihin ja ympäristöihin? Hannu Alho, tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Johdon tuki puheeksiottamiselle on välttämätöntä. Matti Järvinen, Psykososiaalisten palvelujen päällikkö, Pori.

Päihteidenkäyttö otetaan puheeksi päivystyssairaaloissa. Mia Laiho. Päivystyksen johtajalääkäri, Helsingin kaupunki.

Yli 65-vuotiaiden alkoholimittari alkoholinkäytön puheeksioton, arvioinnin, neuvonnan ja palveluohjauksen työvälineenä. Jaana Huohvanainen.
Laadukkaan päihdehoidon kokonaisuus käsittää johtamisen, osaamisen, koulutuksen ja palveluprosessit.​ Anne Kejonen.

 

 

Case: Ikäihmisten alkoholinkäytön puheeksiotto sairaanhoitajan vastaanotolla.
Case: Kotihoito kohtaa työssään päihteiden käyttäjiä.

Alko

Selvästi hyvää työtä – Ottaako vai eikö ottaa?
Selvästi hyvää työtä – Mitä jos? Alko

Selvästi hyvää työtä - Kun se kieltää kaiken.

Selvästi hyvää työtä – Paluu tulevaisuuteen.