Olet täällä

Hankintakilpailutus: Tipaton tammikuu viestintäkampanja

12.05.2017
Hankinnan kohteena on EHYT ry:n ja Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston (EPT-verkosto) koordinoima vuosittainen Tipaton tammikuu viestintäkampanja. Tipaton tammikuu on suomalainen perinne, joka on ollut osa monen suomalaisen vuodenkiertoa jo vuosikymmenien ajan. Tipattoman tammikuun brändiä ei omista kukaan, vaan kyseessä on kansan keskuudessa jo 40-luvulta saakka elänyt perinne. EPT-verkosto ja EHYTin koordinaatioyksikkö koordinoivat Tipattoman tammikuun viestintätoimia ja nostavat kampanjan avulla alkoholinkäytön omaehtoista arviointia ja alkoholinkäyttöä ylipäänsä julkiseen keskusteluun.

Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-011005

Kilpailutusta koskevat määräaikaan mennessä tulleet kysymykset:

 

Teillä on myös viestintätoimistojen kilpailutus käynnissä. Miksi tipattomasta tammikuusta on haluttu järjestää oma kilpailutus?

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:llä on käynnissä julkinen puitekilpailutus, jossa haetaan järjestön vaikuttamisviestintään viestintätoimistoja.

Samaan aikaan on käynnissä EHYT ry:n koordinoiman Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston Tipaton Tammikuu -kampanjan kansalaisviestintään suuntautuva kilpailutus. Tämä kampanja on oma ja erillinen kokonaisuutensa.

Tipattoman tammikuun osalta haetaan kansalaisviestintään ja kampanjointiin sopivaa yhteistyökumppania 2+2 vuodeksi.  Vaikuttamisviestinnän kilpailutuksessa vaikuttamisviestintään sopivaa kumppania 2+1 vuodeksi.

 

Voivatko referenssit olla myös hankkeeseen nimettävien henkilöiden aiemmista työpaikoista?

Referensseja pyydetään kilpailuun osallistuvilta yrityksiltä. Eli referenssejä pyydetään nykyisistä asiakkuuksista.  

 

Mikä on hankinnan arvo?

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kansallisen kynnysarvon.

 

Milloin tarjous tulee lähettää? Tarjousdokumenteissa on esitetty kaksi eri dead-linea.

Kilpailutus on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa lähetetään osallistumishakemuslomake allekirjoitettuna liitteineen 24.05.2017 klo 12.00 mennessä.

Osallistumishakemusvaiheessa toimitetaan ainoastaan seuraavat lomakkeet:

- Liite 2 Osallistumishakemuslomake

- Liite 3 Referenssilomake.

Seuraavat liitteet toimitetaan vasta toisessa vaiheessa kilpailutusta tarjouksen yhteydessä hankintayksikölle (viimeistään 09.06.2017 kello 12.00.)

- Liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset

- Liite 3 Hankinnan kohdetta ja tarjousta koskevat vähimmäisvaatimukset

- Liite 4 Hintalomake

Hankintaprosessin vaiheet pääpiirteittäin ja alustavat aikataulut on kuvattu osallistumishakemusohjeen sivulla 2.

 

Hintataulukossa pyydetään tuntihintaa työlle ”Mahdollinen lisätyö: Videon kuvaaminen”, minkälaisista videoista on kyse?

Animaatio- tai näytellyistä videoista.

 

Saako tarjoaja käyttää videotuotantoon alihankkijoita?

Tarjoaja saa käyttää videotuotantoon alihankkijoita tarjouslomakkeen kohdan 5 / Muut tarjoajaan liittyvät selvitykset / 5.1 Alihankinnat vaatimusten mukaisesti.

 

Osallistumishakemuslomakkeen liitteen 1 kohdassa 3. ”Hankinnan kohteen vähimmäisvaatimukset” luetellaan kampanjan sisällöt. Kokonaishintoihin yleensä vaikuttaa eri materiaalien määrät ja variaatiot (julisteet, muut printtimateriaalit) sekä esimerkiksi sosiaalisen median sisällöillä kanavien määrät sekä julkaisufrekvenssi. Onko näistä osa-alueista saatavilla tarkempia arvioita?

Ei tässä vaiheessa. Viestintäsuunnitelma tuotetaan osana hankintaa.

 

Mihin viittaa saman kohdan samaisen kohdan 3. ”sisältö”?

”Sisältö” viittaa kampanjan teemaan ja kampanjakokonaisuuteen. Tämän suunnittelu on osa hankintaa.

 

Osallistumishakemuslomakkeen liitteen 1 kohdan 3 lopussa lukee ”Palveluntuottajan mahdolliset lisäveloitettavat tehtävät ovat mm. verkkosivujen ulkoasun suunnittelu ja sisällön tuotanto. Kuitenkin kampanjan sisällön kuvauksessa mainitaan sama asia eli olettaen kuuluvan tarjoukseen. Ilmoitetaanko verkkosivujen suunnittelu ja sis. tuotanto siis tarjouksen kokonaishinnassa mukaan luettuna?

Verkkosivujen suunnittelu ja sisällöntuotanto ilmoitetaan osana tarjouksen kokonaishintaa. Kohdassa ”Palveluntuottajan mahdolliset lisäveloitettavat tehtävät” tulisi olla vain videoklipin / klippien käsikirjoittaminen ja toteutus. Verkkosivujen ulkoasu ja sisällöntuottaminen sisältyy hankintaan.

 

Referenssejä sai liittää max 5 kpl mukaan, itse kilpailutusdokumentissa tilaa on kuitenkin vain kolmelle työlle. Saako tarjoaja vain lisätä referenssejä mallin mukaisesti siitä huolimatta?

Tarjoaja voi lisätä referenssejä referenssilomakkeen mallin mukaisesti (vertailuun vaikuttava referenssi) lomakkeelle.

 

Osallistumishakemuksessa voi esittää 1+5 referenssiä, joista vähintään yhden on oltava vähimmäisvaatimukset täyttävä eli kampanja, joka on liittynyt ehkäisevään päihdetyöhön tai terveyteen ja hyvinvointiin. Tuleeko myös muiden (max 5) vertailuun vaikuttavien referenssien täyttää tämä vähimmäisvaatimus eli liittyä päihdetyöhön tai terveyteen ja hyvinvointiin?

Vähintään yhden referenssin on liityttävä terveyteen ja hyvinvointiin täyttääkseen vähimmäisvaatimuksen. Muiden osalta voi käyttää omaa harkintaa.

 

Pitääkö alihankkijalistaukseen sisällyttää myös painotalot (julisteiden painaminen) sekä niiden jakeluun liittyvä alihankkija (esim. Posti)?

Painotaloja ja printtimateriaalin jakelua koskevia alihankkijoita ei tule sisällyttää tarjoukseen.

 

Tuleeko kampanjan kokonaishinnan sisältää kaikki kulut, esim. paino-, posti- yms. välittömät kulut ja jos kyllä, kuinka paljon esimerkiksi julisteita tarvitaan?

Painotaloja ja printtimateriaalin jakelua koskevia alihankkijoita ei tule sisällyttää tarjoukseen.

 

Onko verkostossa jo mukana erillisiä Youtuubereita?

YouTube-kanava on käytössä, mutta tällä hetkellä ei ole varta vasten nimettyjä vloggaajia, tubettajia tms.

 

Onko hankkeelle tulossa ulkopuolisia yhteistyötahoja kuten Yle tms.

Tämä tarkentuu kuluvan kesän / syksyn 2017 aikana Tipaton tammikuu -kampanjan vuoden 2018 osalta.

 

Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset:

Tuleeko 9.6. lähetettävään tarjoukseen liittää myös 12.6. esiteltävä tehtävä?

Tehtävä esitellään presentaatiossa, eikä sitä tarvitse liittää 9.6. lähetettävään tarjoukseen.​

Koskeeko hintalomakkeella esittävä hintatarjous yhden Tipattoman tammikuun- kampanjan viestinnän toteuttamista vai koko sopimuskautta eli 2 vuotta (eli kahden Tipattoman tammikuun viestinnän toteuttamista)?

Hinnoittelulomakkeen kohdassa ”kampanjan kokonaishinta”, tuleeko hinta olla 24 kk ajalle vai ainoastaan aloitusvuodelle?

Vastausta tarkennettu 6.6. klo 14.30: Hintalomakkeella ilmoitetaan kokonaishinta yhden vuoden osalta. Hintatarjous on kuitenkin voimassa 24 kk, eli koko sopimuskauden.