Olet täällä

Ennakoiva maakunta resursoi ongelmien varhaiseen tunnistamiseen.

- Palveluissa on pyrittävä ongelmien varhaiseen tunnistamiseen ja perheiden tukemiseen.

- Sote-keskuksissa on voitava tarjota joustavasti myös järjestöjen tuottamia palveluita.

- Palvelusopimuksiin on kirjattava matalan kynnyksen ehkäisevät päihde- ja mielenterveyspalvelut ja järjestöjen rooli niiden tuottajana.