Olet täällä

ånni

ånni-hanke oli seitsemän koulutyötä tekevän järjestön yhteishanke vuosina 2014-2018.
Mukana olivat EHYT ry, YMCA Finland, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Vanhempainliitto, Raittiuden Ystävät ry, Music Against Drugs ry sekä Koulutus Elämään -säätiö.

Projektin tavoitteena oli luoda kulttuurisensitiivinen ja osallisuutta edistävä ehkäisevän päihdetyön toimintamalli vanhempien ja ammattikasvattajien (mm. opettajat) työn tueksi.

Hankkeessa keskityttiin etenkin alakoulujen 5.- ja 6. luokkalaisiin. Jo alakouluikäiset lapset haluavat keskustella päihteistä ja tähän he tarvitsevat luotettavan aikuisen tukea.

Hanke toteutettiin kolmessa vaiheessa kolmella pilottipaikkakunnalla. Yhteistyökumppaneina ja kohderyhminä olivat kolmeen kieli- ja kulttuurivähemmistöön (ruotsin-, venäjän- ja somalinkieliset) kuuluvat lapset, nuoret ja heidän kasvatusyhteisönsä.

Hankkeessa tuotetut työmallit ja aineistot: www.ånni.fi