Olet täällä

ånni

ånni-hanke on seitsemän koulutyötä tekevän järjestön yhteishanke. Mukana ovat EHYT ry, YMCA Finland, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Vanhempainliitto, Raittiuden Ystävät ry, Music Against Drugs ry, Koulutus Elämään -säätiö.

Projektin tavoitteena on luoda kulttuurisensitiivinen ja osallisuutta edistävä ehkäisevän päihdetyön toimintamalli vanhempien ja ammattikasvattajien (mm. opettajat) työn tueksi.

Hankkeessa keskitytään etenkin alakoulujen 5.- ja 6. luokkalaisiin. Jo alakouluikäiset lapset haluavat keskustella päihteistä - tähän he tarvitsevat luotettavan aikuisen tukea.

Hanke toteutetaan kolmessa vaiheessa kolmella pilottipaikkakunnalla. Yhteistyökumppaneina ja kohderyhminä ovat kolmeen kieli- ja kulttuurivähemmistöön (ruotsin-, venäjän- ja somalinkieliset) kuuluvat lapset, nuoret ja heidän kasvatusyhteisönsä.

www.ånni.fi