Ehkäisevän päihdetyön

järjestöverkosto (EPT-verkosto)

kokoaa yhteen 45 Suomen

merkittävintä ehkäisevän päihdetyön

asiantuntijajärjestöä.

Verkosto on avoin uusille toimijoille.

Etusivu


 
Nyt huomio kiinnitetään erityisesti ehkäisevän päihdetyön hyviin käytäntöihin. Tänä vuonna Ehkäisevän päihdetyön viikolla halutaan kannustaa puhumaan ja kysymään rohkeasti päihteidenkäyttöön liittyvistä asioista.

 

Lue lisää

 

Päihteetön pelikenttä -esite on ilmestynyt! Voit ladata esitteen täältä
Lue lisää
​​23.11.2016: EPT-järjestöverkoston tiedote: Terveyshaittoja ja eriarvoisuutta lisäävä alkoholilakiesitys
Lue lisää
 

18.11.2016: Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston kannanotto Nuorten terveystapatutkimuksen rahoituksesta
Lue lisää

ånni-hanke on seitsemän koulutyötä tekevän järjestön yhteishanke.

Lue lisää