Ehkäisevän päihdetyön

järjestöverkosto (EPT-verkosto)

kokoaa yhteen 40 Suomen

merkittävintä ehkäisevän päihdetyön

asiantuntijajärjestöä.

Verkosto on avoin uusille toimijoille.

Etusivu